خواستن توانستن است .....

Posted on at


خواستن تونستن است آیا به این گپ شما بارور دارید؟ یانه  ؟


بنظر من این کاملا یک حرف بجاست که خواستن توانستن است .چرا که انسان هر چیزی را بخواهد میتواند آنرا بدست بیاورد .اما در صورتی که سعی و تلاش ذیادی را بخرج دهد تا به آن چیزی که میخواهد برسد .هیچ چیز بدون سعی وتلاش وزحمت بدست نمیاید انسان بخاطر اینکه بخواهد برای بدست آوردن خواسته های خود که هر آن چیزیکه در ذهن دارد و میخواهد آنرا بدست بیاورد باید در بدست آوردن آن کوشش نماید .خواستن توانستن تنها به جمله نمیشود که از دهن بیرون شود و آنرا بدست بیاوری .من به باور دارم که انسان خواسته باشد به بلند ترین قله جهان قدم بگزارد وکامیابی را نصیب شود. مثلآ یک شاگرد در مکتب به مقام اول کامیاب شده و شاگرد دیگری به مقام های خیلی پاین افتاده آن شاگرد هم میخواهد که به مقام های بلندی برسند اما این شاگرد تلاش ذیاد تری نسبت به دیگران زحمت کشیده بوده واین مقام را نصیب خود کرده است . 


این به این گفته میشود که حواستن توانستن است


هر کس میخواهد که برای بدست آ وردن قدرت های بیشتری و شخصیت های خوبی که انسان بخواهد بدست آورد باید زحمت های فروانی را بکشد تا در آینده یک شخص عالی  در جامعه میباشد .


این تنها نظر من است در مورد خواستن توانستن است بلکه نظرها مختلف است فرق میکند . بعضی ها فکر میکنن که خواستن تنها به این نمیشود که بگی خودش بیاید به پیشت اگر خواسته باشی چیزی را بدست آوری باید زحمت های فروان برای بدست آوردن آن بکشیم تا بدست بیاوریم آن هدفی را که بخواهیم به آن هدف خود  برسیم باید بکوشیم حرف که از دهن بیرون میشود  باید به آن عملی کنیم تا آنرا بدست بیاوریم .


خواستن توانستن است .هدف ما خواستن است پس در توان آن باید بکوشیم تا بدست بیاوریم ....نوینسده : احمد فرید < حقدوست >About the author

farid-ahmad

My Name is Ahmad Farid.
I'm froom Afghanistan,herat
live in herat,Afghanistan
I bourn in 1374 in march month
I Graduated from Jami high school in Herat
I work in a company in herat and i spaek to two languages one of dari and english

Subscribe 0
160