اعضای بدن انسان

Posted on at


اعضای بدن انسان


انسان از گوشت – پوست – رگ – خون – قلب – جگر – معده و دیگر اعضا ساخته شده است. و این همه از خود وظیفه مخصوص دارد.


1. مغز: مغز انسان با لایه های گوناگون پوشیده شده است. تا از حوادث آسیبی نبیند و سالم به ماند. اما جمجمه انسان مانند کلاه خود است که مغز آدمی را از آسیب دیدن در برابر ضربه ها نگه می دارد.


2. پلک چشم: پلک پرده ای است که روی چشم پوشانیده شده است و در کنار چشم حلقه ها و بندهایی قرار داده شده تا که بتوانند آن را بالا بکشند. همچنین چشم انسان، درون غاری قرار گرفته و بوسیله همین پلک یا مژه ها از چشم انسان محافظت می شود.


3. قلب انسان: قلب انسان با لایه های محم و بوسیله دنده ها، گوشت و پوست درون آن را حصار کشیده تا از آسیب محافظت شود. و قلب وظیفه دارد که خون را به تمام رگ ها در بدن انتقال دهد.About the author

160