دل نالان

Posted on at


باز دل سودایی و نالان شده، در هر طپش تو را میخواهد تو که تنها و تنها یی ات دل را در خون گذاشته از درد و توز  در خانه شیشیه ای داغ و آتش گرفته در هر ثانیه می کوشد، تا با همسایه و رفیق و همبستگانش راز دل کند و از درد و هجران و دوری تو شکوه ها کند راز ها گوید و درد سوزان اش را به او یکجا کند.


 و راه و چاره ای بجوید متاسفانه سینه پاره پاره شده جز دود و خاکستر قلب آتش گرفته چیزی دیگری ندارد تا که به دل بدهد  تااو را در خانه بهم ریخته اش پذیرا شود یکی از قلب آتش گرفته دیگری از زندگی ویران شده درد دل ها میکنند و در ماتم عشق و محبت از دست رفته شان شال عزا هموار کرده و بر آن نشسته و مشغول سوگواری و نوحه سرایی هستند خداوند دل هیچ عاشقی را نشکند و بر گلیم ماتم نشاند   {آمین}About the author

parisaahmadi

parisa was born in herat city she is interested sport

Subscribe 0
160