دروغگویی ( بخش دوم ) دروغ سیاه و سفید

Posted on at


دروغ سیاه و دروغ سفید :


دروغ سیاه :


به دروغی گفته می شود که بعد از  افشا شدن حقیقت تولید دردسر می کند و اعتبار فرد را از بین می برد مثل :1. زمانی که از پس کاری برنمی آیید و تواناییش را ندارید به طرف مقابل می گویید که مشکلی نیست من این کار را می توانم انجام دهم.


2. زمانی که از شما در رابطه موضوعی سئوال می پرسند شما اطلاعات نادرست و مغرضانه بدهید در حالی که اطلاعات درست در اختیار دارید .


3. زمانی که خودتان را آنگونه که نیستید معرفی می کنید .


4. زمانی که از شما سوالی می پرسند در حالی که این سوال مربوط به حریم خصوصی شما می شود و شما تصمیم به جواب دادن ندارید و نمی توانید به او بگویید که خصوصی است به همین خاطر شروع به دروغ گفتن می کنید و ...


دروغ سفید :


به مجموعه ای از دروغ ها گفته می شود که بعد از افشا شدن تولید دردسر نمی کند مثل :


1. زمانی که شما قرار ملاقاتی دارید و در مسیر راه هستید و طرف مقابل به شما زنگ می زند و از شما می پرسد کجا هستید و شما اطلاعات درستی نمی دهید .


2. زمانی که دوستان به شما زنگ می زند و از شما می پرسد کجا هستید در حالی که به او ارتباطی ندارد و شما اطلاعات درست نمی دهید .نوع مواجه ی مردم با این پدیده :


 دروغ چه سیاه و چه سفید هر کدام به نوبه ای ما را تخریب می کنند .


دروغ سفید آهسته تر ما را تخریب می کند و مانع رشد توانایی هایمان می شود و دروغ سیاه به سرعت در زندگی مان تاثیر منفی خودشان را می گذارند و موانعی جدی و سریع بر سر راه پیشرفت و موفقیت ما می گذارد . 


دروغ در زندگی شما جایگاهش کجاست ؟


دروغ هایتان سیاه است یا سفید ؟


 About the author

160