زندگــی را باید زیبــا زیســت

Posted on at


ما در زندگی دوره های مختلفی را طی می کند که از دوران طفولیت شروع تا می رسد به سپیدی موی سر که همان دوران پیری است. بین این دو دوره باز هم دوره ها و مرحله های متفاوتی در زندگی هر انسان رخ می دهد.


زندگی ما بدون حوادثات, اتفاقات, سرگذشت ها , موفقیت ها و پیروزی ها , شکست ها , غم و اندوه , شادی و خوشی ها, اشک ها و خنده ها سرد و بی مفهوم است.فرضا اگر در زندگی غم نباشد هیچگاه مفهوم روزهای خوش زندگی را نمی توان درک کرد.


یا مثلا اشک نمی بود نمی دانستیم که خنده هایی که بر لبانمان جاری است چه قدر شیرین و چه لذت بخش  است .


همین اتفاقات هست که ما را درگیر زندگی مان کرده و روز به روز دلیل آمدنمان را به ما می فهماند.


زندگی سراسر اتفاقات است , اتفاقاتی که حتی نمی توان یک لحظه ی آن را حدس زد. نمی توانیم بگوئیم که فردایمان چه می شود , آیا زنده خواهیم ماند و یا به ابدیت خواهیم پیوست.؟؟؟


همه ی این اتفاقات برایمان خاطره می شود, خاطره های تلخ و شیرین , خاطره هایی که از دیروز هایمان به جا مانده , . هرگز فراموش نمی شود و هر آنگاه که در افکارمان جاری می شود ما را به کوچه پس کوچه های گذشته هایمان میبرد.


گذشته یی که شاید خوب و یا هم بد بوده باشد اما هر چه بود گذشت .... و جز خاطره هایش چیز دیگری باقی نمی ماند.


ما می توانیم زندگی را برای خود زیبا بسازیم ...


ما می توانیم به زندگی خود نور بیفگنیم و مثل خورشید فداکار باشیم...


در هر هفت روز هفته رنگهای دل نشین به رنگ رنگین کمان بسازیم....ما می توانیم موهای سر خود را با عشق سپید کنیم...


ما می توانیم بدون هیچ بالی به پرواز در آئیم و در آسمانها پرواز کنیم....


می توانیم به دریا ثابت کنیم که دل کوچک ما به وسعت دریا پاک و زلال و مهربان است...


ما می توانیم لبخند ها را به هم هدیه دهیم و در پس این لبخند ها شادمانی های آسمانی باشد.


خداوند در وجود همه ی  ما چیزی به اسم احساس , عاطفه , عشق , مهربانی , لطافت , شرافت و صداقت نهاده است.


ما می توانیم با استفاده از این خصلت های نیک زندگی را برای خود و برای اطرافیانمان زیبا بسازیم , با هم باشیم و برای هم زندگی را به رنگ عشق  به ارمغان بیاوریم.


نویسنده : زهرا نزهت


 About the author

zahranazhat

She is living in Kabul_Afghanistan. She is studying computer programming and website design and database developing in AIT(Afghan Information Technology). She has got her diploma of English language in 2009. She really likes art such as: Painting and music.she went to art class about six month but because of her…

Subscribe 0
160