مقاله نویسی دختران افغان و اقتصاد پایدار

Posted on at


شاگردان ليسه باغ نظرگاه از اينکه امتحانات را به خوبي پشت سر گذاشتند و با موفقيت مضامين خود را امتحان داده و يک صنف ديگر را ارتقأ نمودند  خوشحال اند. با سپري شدن امتحانات شاگردان ليسه باغ نظر گاه با شور و شوق فراوان دوباره شروع به نوشتن مقالات و مطالب نمودند. رخصتي هاي زمستاني برایشان فرصتيست تا بتوانند بيشتر فکر کنند و بنويسند.


مديره ليسه باغ نظرگاه خانم پروين محتسب زاده يک فرد بسيار فعال و با درايت ميباشند که با دلسوزي شاگردان را تشويق ميکنند تا بتوانند از استعداد خويش بيشتر استفاده کنند و همکاري همه جانبه اي را با دفتر افغان سيتادل نيز دارند.بيشتر تشويق هايي که در بخش مقاله نويسي صورت گرفته از جانب خانم محتسب زاده بوده است, ايشان خانمي با طرز فکر بسيار عالي و مطابق با فرهنگ و اجتماع جامعه ما ميباشند. دفتر افغان سيتادل در نظر دارد تا بتواند زمينه پيشرفت هر چه بيشتر دختران افغان را آماده سازد تا استعدادهاي خفته را شگوفا سازد بنابر اين براي اين دوره پلان شده تا افراد زيادتري را شامل پروسه آموزش کامپيوتر وانترنت سازد.با وجود مشکلات فراوني که در هرات و مخصوصاً براي زنان وجود دارد باز هم زنان افغان زناني شجاع و دلير ميباشند و همچنان استعداد اين زنان قابل قدر است, فکر ميشود که اگر زنان داراي امکانات بيشتري ميبودند شايد افغانستان يکي از کشورهايي ميبود که از نگاه فرهنگ رتبه اول را در جهان اخذ مينمود.


نام نويسي دختران افغان براي آموزش کامپيوتر و انترنت مخصوصا فلم انکس جريان دارد اما اين موضوع براي دختران افغان غير قابل باور ميباشد که بتوانند روزي افکار خود را به تصوير بکشند و از خود خلاقيت بروز دهند و يا اينکه اصلاً سايت فلم انکس و دفتر افغان سيتادل بتواند در اين راستا براي دختران افغان زمينه را مساعد سازد.اما دفتر افغان سيتادل براي دختران افغان اين اطمينان را داد که اگر خودشان خواهان اين پيشرفت باشند صد در صد با ايشان همکاري داشته باشد و راه پيشرفت و انکشاف فکر و ذهن شان را هموار سازد. انشاالله که دختران رنجديده و محروم افغان به موفقيت هاي هر چه بيشتر دست يابند و قله هاي ترقي را يکي پس از ديگري بپيمايند.
About the author

Baghnazargah-High-School

Film Annex's production crew in Afghanistan documents an ordinary day at Baghnazargah School, which is 5 kilometers away from Herat. The school was established in 1989. In this video, we get a glimpse into the lives of female students, what they do in classrooms, how they play and exercise outdoors,…

Subscribe 0
160