انتظارهای تو

Posted on at


وقتی به آسمان بی پایان نگاه می کنم


 تا از سرنوشت غم انگیز زندگی مطلع شوم


 


دو ستاره چشمک زنان مرا به یاد عظمت وجود تو می اندازد


 چه قدر درد ناک است وقتی کسی را از صمیم قلب دوست داشته باشی وبه او نرسی


به راستی باید در انتظار روزهای نشست که حسرت به نگاه در دل بماند


همشیه جای خالی اطلس های نگاهت را در گوشه قلبم احساس می کنم نبودنت بودن را معنی می کند


 امید به دیدارت چشم دل را به روی حقیقت عشق می کشد به سویت


 آمده ام با پای خسته با دستهای برهنهآمده ام سهمم را انتظارهای تو بگیرم و دلم را از نگاهت سیراب سازم


آمده ام نشانی تنهایی ام را به تو به هم واز تو بخواهم به سراغ نیمه شبهایم بیایی


 


 


 


نویسنده : ستایش عظیمیAbout the author

160