نحوه تشخیص الماس تقلبی و اصلی

Posted on at


درقدیم یکی از روشهای رایج برای امتحان الماس خراشیدن آن روی شیشه بود، در صورتی که شیشه خط بر میداشت، الماس واقعی بود و در غیر آن الماس تقلبی بود. اما امروزه الماس های تقلبی هم می باشند که شیشه را خط می اندازند، بنا دیگر اطمینانی به این روش وجود ندارد. 

  

 

یکی از روشهایی که میتوان الماس واقعی را در آن تشخیص داد، گذاشتن الماس روی روزنامه می باشد، الماس واقعی نور را آنقدر پراکنده میکند که خط ، دایره و یا حرف کاملی را نمی توان از پشت آن دید. یکی دیگر از روشهای تشخیص الماس دمیدن روی سطح آن است، در صورتی که غباری را که نفس شما روی سطح الماس ایجاد میکند، بسیار زود ناپدید شود الماس واقعی است، اما اخیرا الماس هایی با خواص مشابه تولید شده اند که با این کار نیز نمیتوان اصالت الماس را تشخیص داد. 

 

 

روش های دیگر نیز برای شناسایی الماس وجود دارند که از جمله میتوان استفاده از الکترونیک را نام برد، وسایلی به اندازه قلم وجود دارند که آزمایشگر آلماس نامیده میشوند و از آنها میتوان برای شناسایی الماس استفاده نمود. 

  

در کل کسانی که با کار الماس سروکار دارند آن را بر اساس معیارهای مختلفی مانند برش، شفافیت، رنگ و وزن آن درجه بندی میکنند.
About the author

160