دانش آموزان افغان و پیشرفت ایشان در عرصه آموزش پایدار

Posted on at


در جريان هفته گذشته شاگردان با جديت مشغول درس خواندن و امتحان دادن بودند, ليسه باغ نظرگاه يکي از ليسه هاي شهر هرات بوده که شاگران اين مکتب بسيار با استعداد و خونگرم ميباشند. ليسه باغ نظر گاه داراي دو صنف 9, دو صنف 10, 2 صنف يازده و يک صنف دوازده ميباشد, بخش ليسه اين مکتب اکثراً در فلم انکس اشتراک دارند و مقالات و مطالب خويش را در صفحه فلم انکس و رسانه هاي اجتماعي به اشتراک ميگذارند.



جريان امتحانان اين مکتب شاگردان را در وضعيت روحي بسيار متشنجي قرار داده همگي با يک حالت استرس خاصي روبرو هستند و با جديت تمام براي امتحان دادن آمادگي ميگيرند. همه روزه امتحانات جريان دارد و به خوبي پيش ميرود, مديره ليسه باغ نظرگاه با نظارت کردن از جريان امتحانات دايما در حال کنترل کردن صنوف و نحوه امتحانات ميباشند, تمام صنوف در ساعت معين امتحان را شروع ميکنند و پارچه هاي امتحاني در يک تايم مشخص توزيع ميشود, سوالات امتحان قبل از برگزاري امتحانات توسط اداره مکتب چک شده و روز برگزاري هر مضمون توسط اداره تسليم استاد مربوطه گرديده و توزيع ميگردد.



حال و هواي شاگردان در اين روزها هر کس را به ياد دوره متعلمي اش مياندازد, درس خواندن همه روزه, استرس ها, خوشي ها, بي خوابي ها, عجله کردن ها, نااميدي ها, ترس ها و گاهي هم کوشش براي نقل کردن در جريان امتحانات. دوره متعلمي يک دوره بسيار پر خاطره و قشنگ است که هرگز دوباره تکرار نخواهد شد, بودن با همصنفان و درس خواندن هاي گروهي خودش خاطره اي به ياد مانديست.



شاگردان کوشش دارند تا زودتر امتحان تمام شده و نظر به علايق خود مقالات و مطالب خود را در رسانه هاي اجتماعي به اشتراک بگذارند و بازتاب آنرا ببينند.


با شور و اشتياق وافري که شاگردان براي نوشتن مطالب و بلاگ کردن آنها از خود نشان ميدهند اميد ميرود دفتر افغان سيتادل و سايت اجتماعي فلم آنکس بتواند زمينه پيشرفت شاگردان را در زمينه انکشاف ذهنشان مهيا سازد, چيزيکه دختران افغان آروزي آنرا دارند.




About the author

Baghnazargah-High-School

Film Annex's production crew in Afghanistan documents an ordinary day at Baghnazargah School, which is 5 kilometers away from Herat. The school was established in 1989. In this video, we get a glimpse into the lives of female students, what they do in classrooms, how they play and exercise outdoors,…

Subscribe 0
160