تصویرهای فلم سپیده دم سیاره میمون ها به بازار آمد

Posted on at


مجموعه ای تصاویر یکی از فلم های مورد انتظار سال 2014 بنام سپیده دم سیاره میمونها به تازگی در تارنمایش انتشار یافته است. این فلم پی آیند فلم ظهور سیاره میمونها در سال 2011 است. این فلم توسط مت ریوز(Matt Reeves)  کارگردانی شده است. هنرمندانی مانند گری اولدمن(Gary Oldman), کری روسل(Keri Russel)  و اندی سیرکس(andy serkis)   در آن هنرنمایی کرده اند. یک نسخه کوتاه آن به زودی انتشار خواهد یافت.

خلاصه آن در imdb.com:  چنین است.

یک جامعه میمون که بطور ژنیتیکی رشد نموده است و توسط قیصر روم رهبری میگردند, توسط یک گروه زنده مانده انسانی از یک ویروس کشنده که یک دهه پیش انتشار یافته است تهدید میگردند. آنها به یک صلح شکننده دست مییابند, اما این صلح بسیار کم به طول می انجامد و هر دو گروه را به لبه جنگی می آورد که تعین کننده نژاد غالب زمین خواهد بود. 

 

در مورد این تصویرهای چی می اندیشید؟ آنها را میتوان امید بخش خواند. About the author

ahmadshafi

Ahmad Shafi Raouf was born in 1990 in Herat province of Afghanistan, graduated from high school in 2008. Then started BBA in 2009 in Ishraq university of Herat city, Afghanistan. He is studying now in seventh semester as a senior, and is planning to get his masters degree. He started…

Subscribe 0
160