چگونه دیدن خود را با دید دیگران محک بزنیم

Posted on at


 


اگر ما آنقدر توانایی داشته باشیم که چگونه دیدن خود را با دید دیگران محک بزنیم هیچ گاه در زندگی به یک شخص بی تفاوت و بی صلاحیت تبدیل نمیشویم. زیرا درک بالایی از زندگی کردن با اطرافیانمان داریم و کسی که دارای چنین ویژگی باشد، قدرت بالایی در انتخاب و انعطاف در مسایل زندگی اش را دارد و تلاش های روزمره زندگی انسان زمانی مفهوم خواهد داشت "که رابطه اش بادیگران معلوم و معطوف باشد به این منظور که روشن باشد "


 بااندکی توجه و دقت میتوان دریافت رابطه ای که میان خود و دیگران در نظر میگیریم همه ابعاد زندگی مان را در تحت تاثیر خود قرار میدهد، هر قدر رابطه میان ما و اطرافیان ما عمیق تر و وسیع تر باشد به همان اندازه زندگی از ارزش و کیفیت عالی تری بر خور داراست اگر یک انسان خود آشنا و دارای فهم باشد بهترین رابطه را با اطرافیان خود بر قرار میکند در صورتیکه این کار صورت نگیرد مانند برگ خشکیده ای است که در تند باد حوادث زندگی به تنهایی این سو و آنسو کشیده میشود.


به سرمای اطرافمان توجه کنیم شاید گرمای محبتی را از خود دریغ کرده ایم ! که اهدا کننده اش خودمان هستیم


عمر طولانی داشتن آرزوی همه است ولی عمر با سعادت داشتن آرزوی یک عده معدود


ثروت از دست رفته بر میگردد اما آبروی از دست رفته هرگز


چگونه بر ما باور کنند زمانی که مشغول فاش کردن راز دیگران هستیم


اگر نمیتوانید در زندگی تان کامیاب باشید لااقل مرد باشید


گاهی اوقات رفتن در گوشه ای و یک دل سیر تنها بودن بهتر از بودن در جمع است


هیچ درمانی برای درد درگذشت عزیزان نیست جز گذشت زمان


شب و روز دفتر زمان اند بیا... این دفتر را با کارهای مان منقش سازیم نه سیاه


 


 


 About the author

parisaahmadi

parisa was born in herat city she is interested sport

Subscribe 0
160