آیا استعمال آرایش برای زنان و مردان روا است؟

Posted on at


       اسلام دینی است که به همه نیازمندی ها و احتیاجات بشر توجه کرده است ودر رهنمود ها و احکامش اعتدال و میانه روی را به درستی و به هر گونه افراط و تفریط مخالفت کرده است . از آنجای که انسان به زینت و زیبای علاقه و تمایل خاص دارد و دوست دارد تا که زیبا و مقبول باشد و آراسته نمایان شود لذا در حد اعتدال که گذشتن از آن به ضرر انسان است استفاده از زینت ها را مجاز ساخته و حتی بعضی از آنها را مستحب دانسته است و برای مسلمانان پسندیده است که برخی از آنها قرار ذیل است.


1-   نظافت و زیبای که سبب زیبای می گردد که این پاکیزه گی چه مربوط به بدن و لباس باشد یا مربوط به جای ومسکن و خانه یا در خوراکی و محیط زیست و غیره ... اسلام نظافت و پاکیزه گی را در ابعاد وسیع تر خواستار شده است و می خواهد تا قلب و روح وضمیر و باطن انسان از ناپاکی های و آلوده گی های چون شرک و اعتقادات باطل , رذایل اخلاقی و وسوسه های شیطانی و تخیلات وخیالات پوچ پاک شود پس تعجبی ندارد که برای مهمترین عبادتش یعنی نماز وضو را شرط قرار داده است و به خاطر نظافت و بهداشت بهتر دهن و دندان ها به مسواک توصیه کرده است و نظافت آنقدر اهمیت دارد که اسلام آن را جز ایمان دانسته است.


2-   استعمال عطر و خوشبوی به ویژه در جمعه ها , عید ها  , مراسم شادی البته برای زنان فقط در خانه و یا در جاهای که حضور و رفت آمد نامحرم نباشد جواز دارد 


3-   شانه کردن و مرتب نمودن موی سر و ریش و استعمال روغن موی


4-   رنگ کردن موی سر به حنا


5-   گرفتن ناخن ها


6-   سرمه کردن چشم ها     واسلام  برای زنان که ضرورت و علاقه بیشتر به زینت و آراسته کردن دارند استعمال زیورات و جواهرات پوشیدن ابریشم و استفاده از آرایش را در حد اعتدال که سبب اسراف نشود مجاز دانسته است البته اسلام زینت و زیبای که سبب ناآرامی بدن واسراف وهمچنان باعث فساد اخلاقی شود نا روا شمرده است مثل جراحی تجملی , باریک کردن آبرو , استفاده از ظروف طلا و نقره که این خود در ذات خود اسراف شمرده می شود.


 برای زنان کوتاه کردن بیش از حد موی های سر که شبیه به موی های مردان شود استفاده از موی های مصنوءی که شبیه به موی سر باشد استفاده از زیورات که در حد اسراف باشد مانند پوشیدن واسکت , پوشیدن دریشی وغیره ... را ممنوع ساخته است و همچنان برای مردان استعمال آرایش رنگ دار مثل لبسیرین  , سرخی وغیره ... را ممنوع ساخته و همچنین پوشیدن لباس های ابریشمی و استعمال طلا وگرفتن ریش را ناپسند می داند متاسفانه در حال حاضر تعداد از پسران به گرفتن و چیندی آبرو هایشان روی آورده اند واز زنجیر و گلوبند استفاده می کنند همچنان مویهای سر شان را سیخ سیخی می سازند غافل از این که انجام چنین کارهای باعث زینت و زیبای شان نشده بلکه سبب می شود تا فرق بین زنان و مردان هیچ شود.


این ها همه و همه از زینت های است که زن و مرد مسلمانی که به بهشت الهی دلبسته و از عذاب او در هراسند , از آن ها اجتناب می کنند.    About the author

SoniyaAkbarzade

soniya is a student in mahjuba hiravi high school ,enroled in school on 1384 she will graguat from school on1393 and soniya did a three-year competency test and she want to become adoctor in the future.

Subscribe 0
160