معلومات کلی در باره افغانستان

Posted on at


 

افغانستان

 

افغانستان یک کشور اسلامی است که در قلب آسیا قراردارد حدود اربعه آن که در سمت شمال آن کشورهای آسیای میانه تاجیکستان ازبکستان ترکمنستان وغیره.....

 

ودرسمت جنوب شرق آن پاکستان ودر غرب آن ایران موقعیت دارد افغانستان غلبه دشمن قرارگرفته بود در زمان های قدیم چنگیزخان مغول و طیمور لنگ به افغانستان تاخ تو تاز کردند.

 

دوباره انگلیس هااز سمت جنوب به سرکرده گی وزیرفتع خان به افغانستان  حمله بر شدن وشکست خود بعدا به سال 1357 کودتای ننگین 7 ثور 1358 قشون سرخ شوراوی سابق به افغانستان لشکر کشی کرد وکودتای پی درپی قرارگرفت.

 

به سرکرده گی افظل الله امین  وببرکارمرد داکتر نجیب قرار گرفت بعد 8 سال قشون  سرخ شوراوی شکست خورد به سال 1371 مجاهدین  قدرت رابدست  گرفتن مدت 3 سال مجاهدین بود  به سرکره گی مرحوم حکومت به دست استاد رببانی بعدا از سمت جنوب طالبان  حمله بر شدن وجنگ های خانمان  درگرفت  طالبان قدرت رابدست گرفتن  ظلم وستم میکردن ومکتب ها بسته میکردن اردورا ازبین بردن وآزادی مردم راگرفتن  بلاخره  مدت 6سال  حکومت کردن و به 11 دسمبر به خانه مردم افغانستان نیروی های اوساف وناتو  که از 43 کشور جهان می باشد

 

 کوهای افغانستان

 

 

 

به اجازه ملل متحد وارد افغانستان شدن ازسال 11 دسمبر 2001 تا 2014 مدت 13 می شود در افغانستان هستند و11جدی 1392 قرارداد آن تمام می شود.

 

درحالیکه افغانستان یک کشور زراعتی است ومرزدریای ندارد در پنج کشور مرز زمینی دارد مثل پاکستان تاجیکستان ازبکستان ترکمنستان وایران  می باشد.

 

و همچنان افغانستان یک کشوری او ست دارای معادن  وذخایر فراوان دارد .

 

مثل نفت   گاز   ذغال سنگ  لاجورد مرمر وغیره........ می باشد.

 

و همچنان به صنایع دستی وماشینی نیز دسترسی دارد  مثل گلیم بافی قالین بافی پست  وغیره چیز ها می باشد .

 

و افغانستان یک کشور مصرفی می باشد . و مواد غذایی وپوشاک وروغنیات خودارا از کشور های همسایه وارد می کند .

 

و گلیم بافی قالین بافی وصنایع دستی  صنایع ماشینی و غیره چیز ها و خارج از کشور صادر می کند.

 

و همچنان افغانستان یک کشور گرم سیل و اقلیم معتدل دارد و جای تاریخی وسرسبز دارد جاهای مثل قصردارلاامان   بوت های بامیان    قلعه اختیارالدین اه  منارهای هرات  گنبد گورشاد بیگم وغیره................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قندهار

 

وهمچنان افغانستان دارای 34 ولایت می باشد که مشهورترین آن کابل که پایتخت افغانستان می باشد که یک شهره پر نفوس می باشد که درسراسر ولایت ها به آنجا زنده گی می کنند

 

.

 

وقندهار یک ولایت گرم سیل است  در جنوب شرق افغانستان موقعت دارد مردمی است که طرز لباس پوشیدن آن فرق می کند وبه لباسهای محلی نیز دلچسپی دارند وزیادترآن قنداری صحبت می کند وهمچنان انار قندهار به آنجا مشهور است

 

جلال آباد

 

 

جلال آباد یک ولایتی معتدل وهمیشه بهار است که در سمت جنوب شرق افغانستان موقعت دارد. وجاه های  تاریخی هم دارد  مردمی است که هم فارسی وهم پشتون صحبت میکنند و این مردم هم طرز لباس پوشیدن آن فرق می کند لباس های بلند و کلا های می پوشن که یک طر ف آن بریده گی و نگین دار است و مردم سر شاری هستند  

مزار شریف

 

مزار شریف هم یک ولایتی است که در سمت شمال افغانستان موقعیت دارد  که یک ولایت بزرگی است  که هر سال  میله گل سرخ   در مزار شریف اجرا می باشد  و از تمام ولایت ها به آنجا میایند مردم مزار شریف هم مردم مهمان نواز ی هستند.

 


هرات

 

و همچنا هرات ولایتی است که در حوزه جنوب غرب  افغانستان موقعیت دارد که یک ولایت بزرگ

 

باستانی می باشند.   مردم با فرهنگ و با زبان شیرین  هراتی  صحبت می کنند و جاه تاریخی دارد مثل منارها  گنبد گوهرشاد بیگم  وغیره........ مردم هرات باستان مردم مهمان نواز می باشند

 

 

 
About the author

NilamNilie

سلام دوستان عزیز. هوش آمدید به Filmannex

Subscribe 0
160