مشکل انتقاد پذیر نبودن

Posted on at


 انتقاد پذیر نبودن :تعریف انتقاد پذیری : ( داشتن تفکر انتقادی )


تعرف اول : گوش دادن به انتقاد هایی که دیگران می کنند و به صورت بی غرض به آن پرداختن و تجزیه و تحلیل کردن و در صورت درست بودن پذیرفتن و اجرایی کردن و در صورت نپذیرفتن تشکر کردن از انتقاد کننده و دادن یک تشریح کوتاه اما غیر قابل ثابت کردن به طرف در رابطه با موضوع مورد انتقاد .


تعریف دوم : ایجاد تعادل بین دیکتاتوری و دهان بینی و بی ثباتی .نکته : زمانی که ما صحبت از تجزیه و تحلیل می کنیم یکی از قسمت های مهم تجزیه و تحلیل بخش ارزیابی می باشد که اگر اطلاعات ناکافی و ناکامل یا نادرست باشد قسمت ارزیابی درست کار نمی کند و حتی می توانیم بگویم که غیر فعال می شود .


متاسفانه زمانی صحبت از انتقاد پذیری یا مشورت گرفتن از دیگران می شود نگاه اشتباهی که در این موضوع بسیار دیده می شود این است که دیگران انتظار دارند زمانی که از شما انتقاد می کنند یا به شما مشاوره می دهند شما حتما انتقاد وارده و مشاوره ی داده شده را حتما بپذیرید خواه غلط و خواه درست اگر این کار صورت نگیرد آنها ناراحت می شوند و صفت انتقاد ناپذیر را به فرد می دهند و اگر مشاوره ای به فرد دادند و فرد آن را اجرایی نکرد ناراحت شده و دیگر به او مشاوره نمی دهند .


شناسایی مشکل :


عوامل گوناگونی در به وجود آمدن این مشکل دخیل هستند


1. زمانی که فرد با خود صادق و رو راست نباشد .


2. زمانی که فرد کمال طلب باشد .


3. زمانی که ویژگی زیر در فرد وجود داشته باشد :


1. لجبازی      2.خودخواهی منفی          3. زمانی که فرد فکر می کند اطرافیان او کم دان و حتی نادان هستند .


4. دور بودن از واقعیت       راهکار :


1. واقعیت را بپذیرید که در کجا و چه موقعیتی قرار گرفتید .(  خواه بد و خواه خوب ، خواه بالا و خواه پایین  )


2. خود کنترلی خود را افزایش دهید .


3. کمال طلبی خود را به کمال گرایی تبدیل کنید :


1. این واقعیت را بپذیرید که تمام انسانها کامل نیستند و با اشتباه و خطا به سمت تکامل حرکت می کنند اما هیچ گاه کامل نمی شوند . هیچ گاه نمی شود یک کار را بدون عیب و نقص انجام داد .


2. از اشتباه کردن نترسیم چون اشتباه بخشی از زندگی هر انسان است . از اشتباهات خود شرمسار نشوید . به اشتباهات خود اعتراف کنید و در صورت نیاز از آنها نیز عذر خواهی کنید .


3. زمانی که بخواهید به اشتباهات خود اعتراف کنید کار سختی است و شاید در برابر این موضوع مقاومت کنید اما یادتان باشد زمانی که یک تعهد به خودتان می دهید آن را انجام دهید 


نویسنده : هانی بیکران About the author

160