روشهای رسیدن به موفقیت

Posted on at


اولین راهکار برای رسیدن به موفقیت این است که اینگونه نباشیم!!!


یعنی این که به حالت عادی نمیتوان به موفقیت رسید؛ باید برنامه کاری خود را عوض کنیم تا به هدفی که داریم زود تر برسیم، چون همگی ما انسان ها  ذاتا خواهان رسیدن به موفقیت هستیم اما کمتر از آن استفاده میکنیم.اما عواملی مانند تعصبات، لجاجت، غرور، تنبلی، ترسها و... باعث نرسیدن به هدف میشود، چون چنین انسانها هیچ تغیری را قبول ندارند و نسبت به تجاربی که دیگران بدست آورده اند و به آنها توصیه میکنند، بی تفاوت هستند!


در حالی که امکان دارد به نفع آنها تمام شود.


خلاصه این که افکار، رفتار و بینش ما باید مانند انسانهای لجوج و ترسو و متعصب نباشد تا بتوانیم با تدبیر و اخلاص عمل، برنامه ای برای رسیدن به موفقیت پایه ریزی نمائیم.About the author

FatemaMaten

Fatema Maten was born in Herat, Afghanistan. she is studying in 11th class. Interested to social media and writing.

Subscribe 0
160