ناتو در افغانستان :

Posted on at


افغانستان کشوری بود که  تحت تسلط طالبان بود . طالبان گروهی از مردم خون خوار،خودخواه و فرصت طلب بودند که از هیچگونه ظلم و ستم بر علیه مردم افغان دریغ نمی کردند آنها خودرا حکم مردم میدانستند و مسلمانان را وادار میکردند که از دستورات آنها پیروی کنند، 


قتل و غارت به اوج خود رسیده بود ،مردم  را برای ادای نماز به  زور به مساجد میفرستاند در صورتیکه همه مسلمانان میدانند که دین اسلام دین سخت گیری نبود...


 


بعد از سالها حکومت طالبان بلاخره مردم از ظلم و ستم طالبان به ستوه آمده بودند و بر علیه طالبان برخاستند.بعدازشکست طالبان افغانستان از تمام کشور ها برای کمک به افغانستان شتافتند ،که بیشترین کمک ها را نیرو های ناتو در افغانستان انجام دادند. . .ناتو بر علیه اشخاص تروریزم در افغانستان مبارزه نموده  و جان بیشتر نیروهای خود را درین راه از دست داده است. نیرو های ناتو از امریکا به افغانستان فرستاده میشود.نا گفته نماند که همراه این نیرو ها تعداد زیادی جنگ افزار به افغانستان فرستاده میشود که تمام نیرو های افغان بیشترین تجهیزات شان از قبیل تفنگ،بمب،نارنجک،لباسهای مخصوص،طیاره هایی مانند : طیارهً های بی سرنشین،چرخ بالهای گوناگون،موترهای جنگی مانند: امبولانس،موتر های حمل عساکر،تانگ های مختلف، که امریکا فرستاده است تشکیل شده است..نیروهای ناتو به کمک نیروهای افغان بر علیه شورشیان مبارزه نموده و برای ریشه کن سازی مخالفان کار های فوق العاده سودمند انجام دادند. . . .تا هنوز هم مخالفان دولت برای مبارزه با نیرو های خارجی جان مردم افغان بی گناه را میگیرند. پناه گاه اصلی مخالفان مناطق کوهستانی است چون سرک ها عموماً در بین مناطق کوهستانی است .و  نیرو های خارجی محمولاتی که قابل حمل با طیاره ها نیست از سرک ها از یک  مکان به مکان دیگر انتقال میدهند و طالبان ازین نقطه ضعف آنها استفاده کرده وبرای نابود کردن تجهیزات آنها از بمب های کنار جاده یی استفاده میکنند..ناتو با آن که جان هزاران عساکر خودرااز دست داده است باز هم برای امنیت هر چی بیشتر افغانستان جان فشانی میکند که میشه گفت : که حضور این نیرو ها هم به نفع افغانستان و هم به نقص افغانستان است
160