پرورش را از کودکان ونوجوانان آغاز نماییم

Posted on at


 


کودکان ونوجوانان درسنی قرار دارند علاقه آنها به فعالیت ،جنب وجوش ونشاط زیاد است.بهترین مکان برای انکشاف ورشد کودکان ونوجوانان مکتب ودیگر مکانهای آموزشی است


اگرشاگردان رادرمناسبتهای مختلف مثل روز مادر،روز معلم،روز جهانی محیط زیست،هفته کتابخوانی،مسابقات ورزشی و.....برای اجرای سرود،نمایشنامه ومقاله خوانی شریک بسازیم واز آنها نظر بخواهیم نه تنها در رشد استعدادهایشان کمک کرده ایم بلکه روحیه اعتماد به نفس،جرئت ونشاط را در آنها بالا خواهیم برد.در مکتب علاوه برتوجه به آموختن سواد تربیه باید در دیگر زمینه ها نیز توجه شایانی شود


مراسم ختم قرآن شریفدر مکتب 


اجرای محافل فرهنگی در مکتب توسط شاگردان نوجوانتجلیل از روز مادردر مکتب توسط کودکانوقتی نهالی را به دست شاگردی می دهیم تا غرس نماید نه تنها علاقه اش را به سر سبزی زیاد می سازیم بلکه اورا راغب به حفظ محیط زیست می نماییمزمانیکه شاگردی را به مطالعه تشویق می کنیم در واقع اورا با افکار و گفتار دیگران باخبر ساخته سطح آگاهی اش را نیز بالا می بریمزمانیکه شاگردی را در مسابقات ورزشی سهیم میسازیم در حقیقت رقابت سالم را به او آموخته قدرتش را بیشتر می سازیمبنابراین بدانیم کودکان ما گنجی هستندکه کشف این گنج به ما بستگی دارد. بیاییم در انکشاف ومترقی ساختن وطن مان کودکان ونوجوانان معصوم وبا استعداد خود را بهتر بشناسیم ،به وجودشان احترام قایل شویم،به نیازهای شان توجه بیشتری نشان دهیم.آنها را با صداقت ،دوستی ومحبت،صبر ومهربانی وصلح وآزادی آشنا بسازیم تا کودکان ما بالنده تر شوند آنوقت است که درخت ما به ثمر خواهد نشست وکشوری خواهیم داشت که آرزوی تک تک ماست


انشاءالله                                                                                                                                                                                          About the author

nooriya

نوريه عرفانيان استاد درليسه عالي نسوان تجربوي

Subscribe 0
160