نماز

Posted on at


نماز یعنی راز و نیاز با خداوند


نماز کلید تمام موفقیت هاست ، نماز است که بنده را با خدا نزدیک میسازد ، از آنجایی که میدانیم نماز یکی از ارکان دین اسلام میباشد ، پس بجا آوردن این رکن وظیفهء هر مؤمن و مسلمان است . انسان با نماز را خداوند (ج) همیشه دوستداشته و او را از جملهء بنده گان نیک خویش قرار میدهد


هر نماز شرایط خاصی دارد که باید آنها را بصورت کامل بجا آوریم ،‌در خواندن نماز باید دقت زیادی صورت گیرد ،‌مثلآ : فرایض و سنت های نماز را بدانیم ، باید تن ،‌لباس ، جای نماز و آبی که برای وضو استفاده میکنیم پاک باشد


 


زمانی که به نماز می ایستیم باید تمام هوش و حواس مان به نماز باشد ، در هنگام ادای نماز باید اطراف مان را نگاه نکنیم ، حرف نزنیم یا کدام عملی را انجام ندهیم . اما متاسفانه گاهگاهی حتی آنانی که خود را عالم دین دارند را میبینیم که هیچ کدام از حرکاتشان در نماز قابل قبول نبوده ، گویی تنها عادتیست برایشان


باید نماز مان خاص برای رضای خداوند ج باشد و نماز خویش را بی ریا و صاف بخوانیم تا مورد پذیرش خداوند ج قرار گیردنماز قلب و ذهن انسان را روشن میسازد ، دل انسان را از سیاهی و نجاست پاک نموده و دل انسان را روشن میکند ، نماز قلب انسان را نرم میکند ، انسان را یک انسان کامل و با خدا میسازد ، انسان را از راه های بد باز داشته و به راه نیک هدایت میکند


بر ما لازم است تا همیشه از احکام اسلام پیروی کنیم و نماز بخوانیم چرا که نماز کلید حل تمام مشکلات است . اگر تنها باورمان این باشد که هر آنچه داریم دادهء خداست ، باور داشته باشید که به تمام آرزوهای مثبتمان خواهیم رسید

About the author

jawad-dorani

Hello, I am Jawad Dorani , An English Teacher and member of SHRO

Subscribe 0
160