پروان

Posted on atدرین مقاله مختصر میخواهم که در باره ولایت زیبای پروان به شما اندکی معلومات ارائه دهم به امید اینکه مورد توجه شما قرار گیرد و برای شما عزیزانم مفید واقع شود.


ولایت پروان در شمال افغانستان موقیعت دارد که این ولایت در سر سبزی و زیبایی خود نام دارد و این ولایت را جویبار ها و دریاهایی که از آن عبور کرده است مقبولی و زیبایی خاصی بخشیده است.مردم این ولایت در مهمان نوازی و اکرام و عزت مهمان شهرت خوبی دارند و به مهمان نواز مشهور اند، و یک سرزمین مجاهد پرور و دلیران است.


این ولایت از نگاه تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی بسیار خوب بوده و درین اواخر از رشد چشم گیری برخوردار بوده است و در عرصه تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی دست آورد هایی داشته است.


مساحت این ولایت5,974) ) كيلو متر مربع میباشد.هوای معتدل دارد و زراعت درین ولایت حاصل و نتیجه خوب میدهد و از جمله ولایات حاصل خیز است.


از این ولایت پنج رود خانه یا دریا میگذرد كه به نام هاي:


1-                 رود خانه یا دریای سالنگ.


2-                 رود خانه یا دریای شتل.


3-                 رود خانه یا دریای غوربند.


4-                 رود خانه یا دریای پنجشیر.


5-                 رود خانه یا دریای آب باریک.


که از این رود خانه ها در چهار اول آن دایما آب جریان دارد اما در (آب باریک) دایما آب نیست و آب موسمی دارد.ولسوالی ها:


1-                 ولسوالی چاریکار که مرکز این ولایت میباشد.


2-                 ولسوالی سیدخیل.


3-                 ولسوالی غوربند.


4-                 ولسوالی سرخ پارسا.


5-                 ولسوالی بگرام.


6-                 ولسوالی شیخ علی.


7-                 ولسوالی جبل سراج.


علاقه داری ها:


1-                 علاقه داری سالنگ.


2-                 علاقه داری شینواری.


3-                 علاقه داری کوه صافی.اکثریت مردم این ولایت به زبان فارسی دری صحبت میکنند که 71% آن هزاره ها، تاحیک ها و ایماق ها اند و 29% مردم آنرا پشتون ها تشکلیل میدهند.


نویسنده: فرهاد تنهاAbout the author

farhad-tanha

farhad tanha from Kapisa Afghanistan student in Azadkhan High School 12 class and writer in Filmannex.

Subscribe 0
160