چرا ابرها سقوط نمیکنند

Posted on at


شاید تا بحال شما بارها منظره تکه ابری را در آسمان دیده باشید که در حال حرکت باشد و آیا تا بحال به این فکر کرده اید که چگونه این ابر بدون اینکه به پایین فرود بیاید در هوا شناور است، در حالی که آب از هوا سنگین تر است و ابر از قطرات ریز آب تهیه شده است. 

 

 

هر قطعه ابر کوچک در حدود ۵۵۰ تن وزن دارد که اگر این وزن را با وزن فیل مقایسه کنیم در حدود ۱۰۰ راس فیل بالغ می شود.  در واقع اگر ذرات تشکیل دهنده ابرها به یکدیگر متصل میبودند بدون شک ابرها سقوط میکردند. ابرها از ذرات کوچک آب  بوجود آمده اند. 


 

هر ذره فاصله ای به اندازه یک میلی متر دارد و این یک میلی متر به اندازه ۱۰۰ برابر قطر ذرات میباشد. و همچنین جریان هوایی که به خاطر گرمای روی زمین از پایین به طرف بالا جریان دارد باعث میشود تا تک تک این قطرات  و در نتیجه آن تمامی ابرها ساعت های زیادی به حرکت خود در آسمان ادامه بدهند.

 About the author

160