چرا انسان نیاز به پرستش دیگری (خدا) دارد؟

Posted on at


بسم الله الرحمن الرحیم


چرا انسان نیاز به پرستش دیگری(خدا)دارد؟


          از بدو خلق کاینات و خلق انسان تا به الحال وتا انتهای دنیا انسان بی اختیار در جستجوی چیزی است که ازاو مدد و کمک بخواهد و با او خلوت نموده وراز های نهفته خویش را با او در میان گذارد و را بطه نا گسستنی با او داشته و اول و آخر همه چیز او را می داند و ذریعه ای برای حل مشکلات خود دانسته وزمانیکه از تمام راه ها نا امید می شود به او رجوع می نماید و با این عمل خویش ثابت می نماید که او دارای قدرت ایست فوق العاده و قدرت اش حیطه بر تمام عالم دارد .حال سوال اینجاست که چرا نا خداگاه انسان درپی این است؟ چه رازی در پس این ماجرا نهفته می باشد؟ و چه عواملی سبب شده است که انسان بی اختیار چنین کند؟ 


          انسان موجودی است که از ماده و روح تشکیل شده است و همیشه در صدد اشباع این دومهم بوده وباید این دو را اشباع کند حال انسان ها راه های متفاوتی را برای اشباع انتخاب می کنند.


اشباع ماده:


          برای اشباع این غریزه انسان نیاز به آشامیدنی , خوردنی,لباس,مسکن و دیگر جوانب مادی دارد  که هر انسان بر حسب توان این غرایز رااشباع می نماید.


اشباع روح:


          روح یکی از موضوعات حساس درساختارانسان بوده که متاسفانه انسان های امروزی کمتر به آن توجه می نمایند و همیشه در صدد حصول ماده هستند و تمام مشکلات(عدم آرامش,عدم تمرکز عالی,بی هدف بودن زندگی,عدم آگاهی از خلقت و...) که فرا راه انسان امروزی قرار دارد همه و همه از عدم توجه به روح بوده که باعث انهدام و نابودی زندگی شان شده است وحال آن عده از انسان های که خواستند این غریزه ای درونی را اشباع کنند راه های درست را برای این امر مهم انتخاب نکرده اند و به بی راهه رفته و به هدف نرسیده اند.حال به اساس گفتار های فوق به جواب های سوالات قبلاٌ مطرح شده می پردازم.چرا انسان در پی عبادت کسی منحیث خدا است؟


چه رازی در پس این ماجرا نهفته می باشد؟


چه عواملی سبب شده است که انسان بی اختیار چنین کند؟


 


          چون خداوند منان و پروردگارجهانیان خالق انسان وکاینات این غریزه را در هستی انسان نهفته است، که این چنین تصور کند، که باید اطاعت از قدرتی نماید که مافوق قدرت هاست و حلال مشکل هاست و تکیه گاه مطمئن است تا اینکه این غریزه ی خود را  مشبوع کند، که همانا خداوند یکتا است که مافوق قدرت ها ,و خالق جهان می باشد، حال اینکه انسان ها با غیر خدا خود را اشباع می نمایند و از غیر خدا مدد خدایی می طلبند راهی است که خود انتخاب نموده و درسرای آخرت خود پاسخ گو هستند.و به این دلیل ادیان زیادی در دنیا به وجود آمده است هر یک به ذم خود می کوشند تا را ه های را برای اشباع روح دریابند اما فراموش از اینکه سازنده ی یک ماده بهتر از دیگران ساختارش را می داند. خدای که انسان را آفریده بهتر می داند که انسان به چه چیز نیاز داشته و چه گونه می تواند روح خود را اشباع نماید لذا توسط پیامبران بر حق خود راه های زندگی نمودن بهتر را در زمان های متفاوت فرستاده است که آخرین شان حضرت محمد ص و آخرین رهنمای انسان قر‌آن بزرگ می باشد وحال به امید روزی که تمام انسانیت چنگ به قرآن و سنت پیامبر زده ، آرامش وراحتی روحی را به مفهوم واقعی اش درک کنند.حامد قریشی غمخوار انسانیت 


 


 


 


 


 


 


 


 


                  


          About the author

hamed-quraishi

بنام خداوند منان سپاس زیاد خدای را که من را از جمله تمام مخلوقاتش انسان ،از جمله تمام انسان ها مسلمان و از جمله تمام مسلمان ها امتی حضرت پیامبر ص آفرید من بنده ی خدا حامد قریشی در سال 1371ه ش در ولسوالی خواف ایران در دوران مهاجرت در…

Subscribe 0
160