مادر مقدس ترین هدیه الهی

Posted on at


کلمه مادر چقدر زیبا لطف و سرشار از مهر و عاطفه است که صفات عشق و فداکاریش در کلمات و واژه ها نمی گنجد ارزش و اهمیتش در محدوده کتاب ها و نوشته ها قابل سنجش و معیار گذاری نیست شکوه و جلالش بالاتر از پرکاخ و قصر رفته است


بشر صبر و استقامتش بیشتر و محکم تر از الماس و سنگ خارا محبت و عشق اش بزرگتر از دریاها و اوقیانوس ها دوستی و محبت اش در مقام و جلوه های بهشت و کوثر , صبرش بیشتر از حضرت یعقوب , کلامش گرمتر و پر مهرتر از صدای فرشته ها , دیدارش پر انوارتر از تابش نور خورشید , قلب پر طپشش خروشان تر از امواج دریاها  ,کلامش شیرین تر از شهد و عسل , نوازشش گرمتر و لطیف تر نور و روشنای مهتاب و خورشید , نگاهش آرامش بخش ترین آغوش و گهواره در دنیا , صحبتش لطیف و گیراتر از گلبرگ گل ها , صدایش آرامش بخش ترین ترانه و سرود و دست هایش گرمترین و قویترین دست های اشک شوقش پر بارتر از باریدن ابر بهاری و گرم تر از تمام آغوش ها و گهواره ها.


آیا می شود با کلمات و لغات و واژه ها اوصاف مادر را تعریف کرد و یا نوشت واو الهه بر گزیده خداوندی بروی زمین و مقدس ترین و با عزت ترین فرشته یی دنیای خاکی و دنیای بی پایان ما است اوصافش در زندگی ما و دنیای نامحدود و بی انتهای تصورات و خیالات ما نمی گنجد او در معبد قلب های انسان ها و مخلوقات در جایگاه خاص قرار دارد که از تفکر و اندیشه ما برتر و بلندتر است کاش بتوانیم در قبال این دریای بیکران عشق و دوستی به اندازه یک قطره در موج هایش تسلیم شویم و خود را جز آن بسازیم خداوندا مادرم را از گزند روزگار در اقیانوس های رحمت ات حفظ کن نامش جاودانه کردی عمرش را جاودانه سازAbout the author

SoniyaAkbarzade

soniya is a student in mahjuba hiravi high school ,enroled in school on 1384 she will graguat from school on1393 and soniya did a three-year competency test and she want to become adoctor in the future.

Subscribe 0
160