شیر زنان و دختران افغانستان بسیار قوی واز صبر و حوصله فراوانی برخوردارند

Posted on at


زنان جز قشریی از جامعه می باشند زن به معنای پاکی و صداقت زن معنای نجابت زن در حقیقت مثل یک شعله همیشه در حال سوختن و روشنایی دادن به دیگران است  و با حرارت دادن به اطرافش دیگران از ان بهره می برند زنان و دختران اساس و پایه ی یک  خانه و خانواده هستند و خانواده را تشکیل می دهند

 

 

 

و به آن نظم و ترتیب می دهند زنان با قلب های سر شار از مهربانی و بزرگ اولادهایشان را بزرگ می کنند و به آنها  آداب و رسم رسوم خانوادگی را تعلیم می دهند و کودکانشان را با مشکلات سر راه شان آشنا می سازنند زنان دوشا دوش مردان کار می کنند و مردان را یاری میدهند در زندگی و همدرد و همرازشان می باشد و زنان و دختران جامعه ما افغانستان در همه ی مشکلات خیلی صبور می باشند و هیچ گاه خانواده خود را ترک نمی کنند به راحتی و با مشکلات خانواده با صبر و حوصله  بر طرف می سازنند

 

 

 

زنان و دختران افغانستان در راستی و وفاداری زبانزد عام و خاصی داشته می باشند  زنان مظلوم افغانستان مورد خشونت و ظلم های زیادی قرار گرفتن و خشونت هایی  مثل محکمه های صحرایی سنگسار بی گناه بینی بریدن و گوش گلو بریده و همه اعضای بدنشان دانه به دانه مورد خشونت وحشیانه مردان قرار گرفته است در صورتی که گناه شان آنقدر گناه کلان نبوده که بخواهند بینی شان بریده شود یا محکمه های صحرایی برایشان دایرشود یا اینکه به دار آویخته شوند و اعضای بدنشان بریده شود و یا اسید پاشیده شود آن هم به خاطر به مکتب می روند وتعلیم می بینند آیا سزاوارست که اینگونه همرایشان برخورد شود آیا آنها حق زندگی کردن را در آرامش ندارند زنان افغانستان گل های پرپر شده ای می باشند که از روحیه خیلی پایین برخوردار هستند وقتی اینگونه مورد ظلم و خشونت مردان واقع می شوند همه ی امید های هود را در این جامعه از دست می دهند اما باز هم زنان قدرتمندی داریم

 

 

هرگز روحیه خود را از دست نداده اند و با این اعمال وحشیانه مقابله کرده اند و خود را به جاهای بالایی رسانده اند و دست آن زنان نا توانی که همه ی امید و آرزوهای زندگی شان را از دست داده اند را گرفتن و به سوی امید واریها رهنمایشان کرده اند ای زنان و دختران افغان همیشه قوی باشید و سعی کنید در تاریکی ها و خاموشی ها از یادها نروید و همچون شعله آتش به همه  روشنایی می دهید و خانه هایشان را گرم می سازید همیشه روشن باشید وسعی کنید لحظه یی خاموش نشیود شعله روشنایی شما و گرمای احساستان چون همه به شما نیازمندن کودکان بزرگان مردان همه از روشنایی وجودتان بهره می برنند و زندگی می کنند مثل همه زنان نسل های خود محکم و استوار و بردبار باشید ای زن که مادر هستی خواهر دلسوز و یاور شوهرت می باشی تو همیشه ماندگار باش چون تحفه یی از طرف خداوند هستی برای این دنیا مادر پاهایت را سجده می کنم

 

 

ما  شیرزنان بسیار قوی  داشته ایم  که در گذشته ها با مشکلات فراوانی دست پنچه نرم کرده اند آن زنان مشهور از جمله ملالی و رابعه بلخی و  گوهرشاد بیگم  ریحانه غزنوی غیره .............. می باشند زنان با روحیه لطیف خود مثل گل می باشند که هر لحظه ممکن است پر پر شوند و دیگر یک گل همیشگی نباشند زن با آن لطافتی که دارد  برای نوازش و محبت می باشد قدر زن را بدانید

   

 

   

زن مظلوم تاریخ  

زنان شمع های روشن این دنیا  زنان شعله های آتشین این جهان زن مادر زن خواهر زن همراز زن یک حس آرامش 

 

 

 About the author

160