سیستم رادار در انسان

Posted on at


سیستم رادار در انسان  
آیا تا به حال متوجه شده اید که انسانها هم دارای سیستم رادار هستند؟؟
بیائید ابتدا در این فکر باشید که یک عصا و یا یک چوب دراز را در دست خود گرفته و چشم های خود را بسته نمود ه اید و در حالیکه راه رفتن را در پیش گرفته اید در این هنگام عصا یا چوب دستی خود را به هر طرف بالا و پائین ظربه بزنید, بعدا آیا شما میتوانید بدانید که عصای شما به چه چیز تماس پیدا میکند و چه چیزی است, ولی نخیر, اما اشخاص نا بینا میداند از هزاران سال قبل تا به امروز , این اشخاص نابینا از طریق عصا و یا چوب دستی تمام اشیای ماحول را که سر را هشان قرار داشته و توسط انعکاس صدا به انها فهمانده میشود که چه نوع شیئی سر راهشان قرار دارد.


           


البته باید گفت که این هشدار توسط سیستم رادار طبعی که در حقیقت همان عصا و یا چوب دستی شان میباشد که به آنها در تشخیص اشیا و مکان(بلندی, پستی)کمک میکند.


 


طوریکه میدانید امروزه از وسایل سیستم های رادار در بسیاری از مسائل استفاده میکنند, بخاطریکه این وسایل در هر شرایط جویی آب و هوا (دم , آفتابی , بارانی, غبارو غیره..) استفاده به عمل میاید و آنها بهترین کمک کننده برای ما هستند , نه تنها برای انسانها بلکه برای حیوانات و پرندهگان مفید هستند.میتوانیم این سیستم را دار در وجود پرندگان دریابیم.


بطور مثال: در جهانی که پرندگان زندگی دارند, بعضی از آنها درائی سیستم رادار قوی هستند که البته میتواند گفت از جمله این پرندگان نوعی پرنده پستان داری که دارای سیستم رادار قوی میباشد . همیشه در تاریکی ها زندگی کرده و در شب به شکار میپردازد, طوریکه در شب در تاریکی های جنگل های تاریک رفت و آمد میکند و در غار های تاریک و مخوف کوها زندگی کرده که آن پرنده خفاش است که بزرگیترن راه نمای او در تاریکی مطلق همان سیستم رادار ذاتی اوست.حتی دانشمندان بعضی تحقیقات علمی را روی سیستم رادار این پرنده گان انجام دادند. طوریکه در ابتدا چشمان این پرندگان را بسته و گذاشتند که پرواز کنند , انها بدون اینکه به شی برخورد نموده و یا راهشان را گم نمایند, در عماق تاریکی های شب پرواز نموده واپس بازگشت نمودند.


اینجا بود که سیستم رادار در موجودات زنده به اثبات رسید. پایان


با تشکر


نویسنده : عمرزبیرAbout the author

omar-zobair-hamidy

I AM OMAR ZOBAIR FROM HERAT, I'M THE 4TH YEAR STUDENT OF COMPUTER SCIENCE (BCS), AND BESIDE OF BEEING VICE-PRESIDENT OF A CONSTRUCTION COMPANY, I AM A BLOGER AT FILMANNEX

Subscribe 0
160