عشق و دوستی در زندگی

Posted on at


عشق و دوست داشتن در زندگی انسانها یک موضوع طبیعی است و نمیتوان زندگی ای را یافت که در آن علاقه ای, عشقی و یا دوستی ای وجود نداشته باشد. اینها رابطه های عاطفی اند که همیشه هم موفق نیستند. بلکه در شرایطی و بنا به دلایلی گاهی شکست نیز میخورد, گاهی به نتایج دلخواه نیز نمیرسیم.... که تا مدت های زیادی سبب ناامیدی, مایوسیت و رنجش فرد میگردد, گاهی برگشت به حالت نخستین زندگی را با دشواری های مواجه میسازد. بودن در این شرایط رنج آور و مایوس کنند نمیتواند هیچ چیزی را حل کند, بلکه بیش از پیش بر معضله های زندگی افراد می افزاید و در صورت ادامه حتا میتواند که شرایط را بسیار بدتر از آنهم نیز بکند. راه چاره این نیست که با اندوه به گذشته چشم دوخت و همیشه به یاد آن شکست های عاطفی بود. هرقدر که در گذشته خود بیشتر به کاوش به پردازیم و آن یادها را زنده کنیم, به همان نسبت از زندگی خود بیشتر رنج خواهیم برد.باید برای برون رفت از این حالت به گذشته پشت کرد و آنرا فراموش شده حساب کرد. از اشتباهای گذشته درس گرفت و با آگاهی بیشتری به سوی آینده گام گذاشت. از افکار ناپسند که میتواند ناشی از تجربه های تلخ گذشته و عقده های رابطه پیشین باشد باید دوری کرد و به اندیشه یک آینده خالی از عقده ها و شکست های گذشته بود.  این از یک سو راهی برای نجات از گذشته شکست خورده و ناامید کننده است و از سوی دیگر انسان را در زندگی اش با تجربه تر و آگاه تر میگرداند که بزودی در گرداب شکست و بدبختی نه غلتد.در شروع یک زندگی مشترک همیشه گزینه های متفاوتی پیش روی یک فرد برای گزینش قرار دارد, نباید چنان آرمانی اندیشید, سرگرم در رویاها بود ویا فقط خواسته های خود را مد نظر قرار داد که فرصت های زندگی را از انسان بگیرد و بهترین گزینه های گزینش همسر زندگی را برای همیشه از دست بدهد.  


برای دریافت مقاله های بعدی من به صفه من در تارنمای فلم انکس عضو شوید. اگر علاقه مند خواندن مقاله های قبلی من هستید میتوانید آنها را با این نشانی دریافت کنید: http://www.filmannex.com/blog-posts/ahmadshafiArian


 About the author

160