زمین و آسمان مادر همه موجودات است

Posted on at


 


اگر به فکر و مفکوره ی درست از دیدگاه عقلمندان نگریسته شود دیده میشود که موجودات فعلی ای که در اطراف ما وجود دارند و یا با حواس ما درک میگردند از دو منبع مهم تشکیل یافته است. که آنها عبارت اند از زمین و اسمان، آنچیزیکه میخوریم، میپوشیم ، مینوشیم، سرپناه میسازیم و یا آنچیزهایکه میکاریم از همین دو منبع بدست میآیند، منبع آسمانی دارای آب، آفتاب، مهتاب و هوای جمع بعضی از گازات مفیده ی دیگر هستند.و منبع زمینی که بارور شدن انواع میوه جات سبزی جات، حبوبات وجامع معدنیات: مانند فلزات، گازات زیر زمینی، مایعات زمینی و غیره چیزهای مفید میباشد، که خداوند متعال از زمین برای ما رزق و روزی را می دهد و از آسمان باران رحمت قرار داده که با باریدن آن، زمین بارور گردیده و زمینه حیات برای همه موجودات حیه فراهم نموده و غذا تحیه میکند.طوریکه یک طفل از شیر مادر پرورده میشود، موجودات حیه از خوردن رویده شدن زمین استفاده میکنند بناً حیثیت مادر را دارند از زمین تیل ، گاز، دانه های قیمتی، طلا، نقره ، آهن، جست، مس، المونیم، کاربونیتهاو غیره فلزات و چیزهای که تا فعلاً کشف گردیده اند، همه در زمین یافت شده و به نفع بشر استفاده میشود.وجود خود انسان که از خاک ساخته شده و پس به خاک رفتنی است، بنا برین ، هر آنچیزی که در زمین میروید همه باعث پرورش جسم انسان به قدرت خداوند میگردد، ادویه های که امروز هزاران مریض را از بشر و حیات دور مسازد، منبع همه ی اینها همانا زمین است و هم آفتاب خود در صحت و سلامتی ای انسانها و سایر موجودات حیه بنابر فضل و مرحمت الهی کمک میکنند، اگر این دو منبع حیاتی یعنی زمین و اسمان و موادی که خالق یکتا در بین شان برای منفعت انسانها آفریده است، نباشند هستی ما نیز دوام نخواهد نمود، و همه اشیای که ما امروز امروز به حواس خویش درک میتوانیم و یا با عقل تمیز کرده میتوانیم و یا از کتاب الهی به ان چیزهای که قابل درک حواس و عقل نباشد پی میبریم.این لطف و احسان خداوندی است که بر ما روا داشته و همه ی اینها را برای مایان ارزانی داشته و منبع شان را زمین و آسمان قرار داده است بناً به همین علت است که ما به مادر بودن زمین و اسمان اعتراف نموده و نیز باید با اهل زمین و اسمان در صورت توان کمک نماییم تا حق مادری شان به جا گردیده و خالق لایزال یکتا از ما خوش گردد ومن الله توفیق.


نویسنده: حکمت الله عزیز


 About the author

hekmatullah

I am hekmatullah and i am from ghazni province of Afghanistan i graduated from school at 2009 and now im student of journalism at kabul universtiy

Subscribe 0
160