از خود و دیگران پند بگیریم

Posted on at


همیشه از کودکی تا پیری در هر نقطهء زمانی که قرار داریم باید از کارهایی که دیگران و خودمان انجام میدهیم پند بگیریم ، همیشه کوشش نماییم تا از گفته های سودمند دیگران استفادهء درست نموده ونیز کوشش کنیم با کسی سر و کار داشته باشیم که از هر لحاظ یک انسان کامل و مفید باشد


 


به نظریات دیگران احترام بگذاریم ، کوشش نماییم همیشه با اشخاص صاحب علم و معرفت نشست و برخاست نماییم و در مجالس شان اشتراک نماییم ، از اشخاص بد دور باشیم تا رفتار بدشان به ما هم سرایت نکند ، وقتی برای ما مشکلی پیش می آید باید مشکل مان را به مشورهء‌ اشخاص با دانش حل نماییم


 


وقتی کسی در گذشته کار اشتباهی انجام داده و همان اشتباهش برایش درد سر بزرگی شده باشد ، باید از کار او پند گرفته و کوشش نماییم اشتباه او را ما تکرار نکنیم و یا اگر خودمان در گذشته کار اشتباهی انجام دادیم و آن کار به ضرر مان تمام شده است باید کوشش نماییم یا از کارمان عبرت بگیریم و دوباره انجام ندهیماگر به کسی بدی کردیم . یا ظلمی نمودیم ، دل کسی را شکستیم ، باعث آزار کسی شدیم ، خانه ای را ویران ساختیم ، به کسی رنج دادیم ، از این پس کوشش نماییم تا دیگر آن کارهایمان را کنار بگذاریم و طوری زندگی کنیم که کسی از ما رنجیده نشود تا یک فرد موفق باشیمAbout the author

jawad-dorani

Hello, I am Jawad Dorani , An English Teacher and member of SHRO

Subscribe 0
160