نگاهی به طول تاریخ افغانستان

Posted on atافغانستان که یک کشورتاریخی و باستانی است دارای قدامت چند هزار ساله میباشد
من میخواهم بطور یاد آوری چند نکته یی رابطور خلاصه یاد آوری کنم که از فهم و درک خود بنده در مورد مطالعه تاریخ بوده امید است تا مورد پسند شما خوانشگران عزیز قرار گیرد .
شما میدانید که از اوایل تاریخ افعانستان در مسیر کشمکشهای جنگی , فرهنگی , اقتصادی قرار داشته و الی اخیر که هم اکنون دارای چنین منوالی میباشد که کشور های متجاوز از زمان اسکندر مقدونی که بالای کشورهای زیادی هجوم برده و باعث خرابی ها و کشتارهای دست جمعی زیادی گردیده. و از آنجمله کشورها یکی افغانستان کشور عزیز ما بوده وقتی اسکندر با قشون متجاوز خود بالای افغانستان بطورناگهانی حمله کرد با استقامت مردم ما در برابر قشون خود مواجه شد مردم ما در مقابل سپاه اسکندر استقامت زیادی نمودند اما کثرت سپاه اسکندر و تجهیزات سپاهی او باعث شکست آریایها (افغانستان) شد.
بعد از اسکندر کوشانیها که حملات خود را آغاز نمودند و اینها نیز با کشت کشتار وارد سرزمینهای آسیایی شدند. خلاصه اینکه جنگ و جنجال بین امپراطوریها و حکومت ها و ظلم و ستم شان بالای مردم ضعیف بیچاره ادامه داشته تا آستانه ظهور دین اسلام دین اسلام که دین صلح و ثبات و امنیت است طرفداران زیادی به وقت کم پیدا نموده و موجب بوجود آمدن حکومت اسلامی شد. بعد از اینکه دولت اسلامی استحکام یافت پیامبر(ص) بر سبب این شدند تا دین اسلام را خارج از مرز های اسلامی گسترش دهند این بود که سپهسالاران مجاهد مسلمان داخل کشور ما شده و فتوحاتی را بدست آوردند بعد از حکومت پیامبر(ص) و خلفای راشیدن . در زمان حکومتهای امویها و عباسیها در داخل کشور از اثر مالیات زیادو عدم حکومت داری درست و ظلم و ستم حاکمان وقت، شورشهای در داخل کشور بوجود آمد و خون خونریزی دوباره اوج گرفته و سبب رویکار آمدن دولتهای خورد و بزرگ گردید تا زمان غزنویها و بعداً به مراتب ادامه یافت تا زمان احمد شاه بابا در زمان احمد شاه بابا همه اقوام افغانها متحد شدند همین متحد شدند افغانها باعث گسترش وسعت افغانستان شد بعد از 26 سال دوره سلطنت احمدشاه بابا تا ختم دوره حکومت تیمور شاه سرحدات افغانستان حفظ گردید اما موتسفانه بعد از تیمور شاه جنگ حکومتی در بین پسران تیمورآغاز شد که این جنگ باعث تجزیه دوباره افغانستان شد و این اختلافات سبب پا پیش گذاشتن انگلیسها درخاک کشور ما شد اما انگلسیها بی خبر از اینکه افغانها متجاوزین را دوست ندارند و ازغیرت و شجاعت افغانها بی خبر بودند تا اینکه جنگ افغان و انگلیس در گرفت که در هر سه بار انگلیس در برابر افغانها شکست خورد. و بعداز شکست انگلیسها روسها خواستند از در دوستی که بهانه بیش نبود داخل افغانستان شوند و بعد از داخل شدن، ارتش سرخ شوری خواست تا افغانستان را اشغال کند که با این کار خشم مردم ما را برافروخت و جهاد سرتاسری بر علیه روسها علام شد و جنگ خونین بین روسها و افغانها بر افروخت که در نتیجه افغانها با دادن شهیدای زیادی در این جنگ پیروز شد . خلاصه مطلب من اینست عزیزان که از اوایل تاریخ افغانستان در این کشور جنگ بوده و تا حال ادامه داشته که این همه از اثر بی اتفاقی و اختلافهای بیجا و بی مورد برانگیخته شده و بس، که اینها همه دسیسه دشمنان کشور ما و جهان اسلام است که صلح و آبادی را در کشور ما نمی خواهند و در پایان از شما نسل جدید میخواهم که بیدار باشید و کشور را رو به مترقی شدن اش سوق دهید و به آن امید که ما روزی پیروز خواهیم شد . وسلام علیکم و رحمته الله...


About the author

ZainabHoseyni

من زینب حسینی متولد سال 1375 میباشم.
هم اکنون شاگرد صنف 12 مکتب محجوبه هروی هستم. ودر شهر هرات زنده گی میکنم.

Subscribe 0
160