خطاب به مهاجرین افغان در خارج

Posted on at


 


 


مهاجرین عزیز افغانی!


ااسلام علیکم و رحمته الله وبرکاته


افغانستان از شماست بیایید که این وطن عزیز خود را سربلند سازیم، شما را به وطن خودتان خوش آمدید میگوییم ، کسانیکه در وقت جنگهای، سه دهه ی اخیر مهاجر شده اند بیایند که این وطن را از دست بیگانگان برهانیم، حال که انتخابات سال 2014 نزدید است آمده تا به کشور خود یک تصمیم عاقلانه و مدبرانه بگیریم، شما جوانیکه در دیار غربت تحصیل کرده اید، آمده تا تحصیل خویش را در خدمت مردم و کشور خود قرار دهید تا باشد جوانان و آینده سازان کشور ما از شما بهره ای داشته و شما را به اجر و ثواب آن دنیا شامل گرداند.کسانیکه در آن جا مهاجر هستند اگر میتوانند کمک به وطن نمایند پس دریغ ننموده و خدمت به اولاد وطن داشته باشند، آمده تا دست به دست هم بدهیم و این وطن زخم دیده و رنج دیده را به سوی صلح ، آرامش و ترقی سوق دهیم تا باشد وظیفه ایمانی، وجدانی و هم شهری خود را منحیث یک افغان ادا کرد باشیم.مهاجرین که در خارج از کشور محافل غیر اسلامی و صحی بر گذار میکنند و یا در آن مشمول هستند، به همان اندازه وقت خویش را به دعا و پرستش خدای لایزال و یا در کسب تحصیل به مصرف رسانیده و آینده خویش و اولاد خویش را تضمین نماید.این جمله یک پیام نی! بلکه یک توصیه بوده و البته کسانیکه این امر را میشنوند و به کسانکه از ان دور اند فهمانده و وظیفه برادری خود را منحیث مسلمان مسول انجام داده و در کسب مکافات اخروی خود مستحق کند.دوستان بدانید ما از خود وطن چون بهشت داریم پس خود عضو از این بهشت دانسته و کاری بکنیم که شایشته ی افغانستان چون بهشت باشد.


و خطاب مینمایم، پول که شما در خارج به خاطر معشیت خود به هدر میدهید، انرا عوض نموده و به اولاد و همشهریان خود کمک اندک نمایید.و کوشش درین داشته تا اولاد های خود را تربیه ی افغانی داده به خاطریکه ایشان آینده سازان افغانستان است و همه میدانند که این وطن از روی اتفاق از جنگ رهایی یافت، اما بعضی از کسان مخالف هم وجود دارند که نمیگذرند که وطن از جنگ رهایی یابد، امروز افغانستان از جمله عفب ماند ترین کشور موجود در جهان محسوب میشود و این هم ناشی از بی اتفاقی و نفاق موجود در اذهان خود ما  است.


یگانه راهی که میتوان از همه این منفی گذشت همانا میتوان به ان نام اتفاق را برد.


نویسنده: فیض عزیز


 


 About the author

160