مو

Posted on at


مو


 


هر چی شعر


حرف


مزخرف


همه در این قالب اند


مو را از ماست بکشید


ای شاعران


همان مویی که روزی بلند بود


ولی سلمان بی خیال


کوتاه


کوتاه


کوتاه ترش کرد


حالا موهایم


چه هیچ متر


چه یک متر


سپید است


سپید.
About the author

MuhammadMusaJafari

Muhammad Musa Jafari
Date of Birth: 1988

Subscribe 0
160