ما هم می توانیم از خانواده ی خود حمایت کنیم

Posted on at


در درازنای تاریخ زنان افغان با وجود شکست و پیروزی  امید و نا امیدی  و چالش های فراوان با امکانات محدود و کم توانسته اند که فرصت های شغلی مناسبی را برای خود فراهم نمایند و با انجام ان هم به خود و هم به خانواده ی خود خدمت کنند .                                                                                        یکی از این شغل ها پیشه ی فروشندگی است  که قبل از دوره ی طالبان و بعد از ان برای خانم ها این شغل کم و یا ناممکن بود و کمتر کسی جرات انجام ان را داشت اما خوشبختانه امروز زنان در کنار مردان این پیشه را با رعایت پوشش و لباس اسلامی انجام  میدهند و اهسته اهسته تعداد بانوان در این پیشه افزوده میشود                                                      

حکیمه کمایی یکی از ان بانوانی است که در یکی از بازارهای شهر کابل مصرو ف پیشه ی دوکانداری است خانم کمایی میگوید : که جنگ های خانه سوز شوهر او را که یگانه حمایت کننده ی خانواده بود را از او گرفت و مجبور شد که با خانواده شوهر خود به کشور ایران مهاجرت کند .                                                                                                                                                       وی اضافه کرد :در ایران با این پیشه اشنا شدم و توسط ان خرچ  زندگی خانواده ی  خود را تامین میکردم  اما بعد از یازده سال زندگی در ایران مجبور شدم دوباره به افغانستان برگردم  متردد بودم که ایا این پیشه را در افغانستان پیش برده میتوانم اما خوشبختانه امروز در یکی از بازار های پر جنب و جوش کابل کار میکنم.                                                                                                                                      در عین حال یکی از خانم های دیگری که مصرو ف  پیشه ی دوکانداری است چنین اظهار میکند که برای انجام این کار هیچ مشکلی ندارد و حتی مردم با روحیه ی بهتری از او خریداری می نمایند و احترام خاصی در مقابل شان  دارند.                                                                                                                                   وی اضافه کرد شاید با انجام این کار زمینه ی مروج کردن این شغل را برای بسیار زنان افغان فرا هم کرده باشیم

 

      About the author

hasinahamadi24

hasina hmadi one of the womensannex writer Kabul Afghanistan

Subscribe 254
160