کودکان ثروت آینده

Posted on at


با گفتن این که( کودکان امروز ثروت  آینده اند ) در فکر عمیق فرو می روم و باخود می اندیشم که چگونه این جمله را هر کس با شوق و علاقه ذکر می کند اما تنها در گفتار است نه در عمل.

از چی بنالیم در این وطن و از چی راضی باشیم در حالی که چهار سوی مان را بی عدالتی و بی چاره گی گرفته است آیا با دیدن کودکان خیابانی با لباس های ژولیده و پاره پاره در هوای سرد زمستان و گرمی طاقت فرسای تابستان با دستان ترکیده و خشک ، باز هم می توانیم این جمله را که کودکان امروز ثروت آینده اند را باز گو کنیم ؟

و لو که دروغ هم باشد ، و لو که آن کودکان مجبور به انجام کارهای شاقه هم نباشند باز هم ما از آنها رو گردانیده نمی توانیم اگر به صورت واقعی در فکر آینده ی خود باشیم پس در هرحالتش دلمان به حال آن کودکان می سوزد و نگران آینده ی شان می شویم .

پس چگونه یک کودک غریب می تواند خود را مسوولیت دار آینده بشمارد در حالی که با هزاران بدبختی و سختی (ده) افغانی را پیدا می کند و به خانه می برد ، وقتی با هزاران عذر و زاری طفلک قوطی اسپند خود را پیش مردم می آورد تا چند افغانی را برایش دهند ، پس چطور بیندیشند که فردا مسوولیت یک کشور را به دوش گرفته می توانند

 

.

اما این مسئله در کشورهای مختلف دنیا بسیار با ارزش  و حیاتی است حتا سرمایه گذاری ها در این  زمینهصورت می گیرد و هیچ پدر و مادری حق  استفاده نمودن کودکان خود را در مقصد های مختلف ندارند و در صورتی که والدین نتوانند ضرورت های کودکان خود را بر آورده سازند حکومت حق دارد که به هر  شکلی که باشد کودکان آنها را از پیش شان بگیرند و تربیه  نماید چون می دانند که  در آینده شخصیت های بزرگی از آنها درست می شود پس آنها مکلف هستند که با انجام این کار جامعه ی خود را ی هاتربیه می کنند . از همین لحاظ است که ما همواره شاهد پیشترفت های آنان در عرصه های مختلف هستیم چون آنها به این مطلب پی برده اند و می دانند که به چی اندازه ین موضوع مهم و حیاتی می باشد

اما در کشور ما هیچ گونه اقدامی در این جهت صورت نگرفته است و هیچ در این فکر هم نیستند در حالی که سرمایه داران کشور همیشه در عرصه های گوناگون آن سرمایه گذاری نموده اند واما  کدام سرمایه گذاری در این زمینه نشده است.

به نظر شما باید چگونه جلو این کار گرفته شود و بخاطر داشتن یک جامعه ی آسوده باید کدام اقدام ها گرفته شود و کودکان را به کدا م طریقه می توانیم از روی خیابان ها جمع آوری نمود و  برای آینده ی آنها سرمایه گذاری کرد 

 About the author

marzia200haidari

Marzia haidari one of the womensannex writer Kabul Afghanistan

Subscribe 0
160