روزه

Posted on at


روزه


روزه یکی از پنج بنای اسلام است که بنای سوم بوده و بر عموم مسلمانان فرض گردیده است چنانچه الله تعالی می فرماید روزه بر شما فرض گردیده چنانکه بر مردم گذشته فرض شده بود تا که باشد پرهیزگار شوید.


روزه در اصطلاح شرعی عبارت از امساک و خود داری از اشیای مخصوص در شرایط مخصوص و به طریقه مخصوص و در زمان مخصوص به صفات مخصوص می باشد روزه یک فرضیه بوده که برای تهذیب روح و تزکیه نفس در همه ادیان الهی از گذشته وجود داشته است دین اسلام دین آسانی است و در آن سختی وجود ندارد از همین خاطر برای کسانی که گرفتن روزه برای شان دشوار تمام شود می توانند بجای اینکه روزه بگیرند بجای هر روز روزه ماه رمضان  یک فقیر را طعام دهند و مریضان , مسافران , افراد مسن و سالخورده , زنان حامله و شیر دهنده کودکان و کسانی که دارای عذر شرعی اند می توانند از رخصت ماه مبارک رمضان استفاده کنند و روز های که در ماه مبارک افطار کردند بجای آن در روز های غیر رمضان روزه بگیرند وجود رخصت در احکام شریعت به اعتدال و آسانی احکام دین دلالت می کند. روزه یکی از ارکان اسلام است رسول الله (ص) می فرمایند دین اسلام دین است که بر پنج رکن بنا یافته است شهادت بر اینکه جز الله هیچ معبود بر حق نیست و محمد (ص) فرستاده و پیامبر اوست برپا داشتن نماز , پرداختن زکات , ادای حج خانه الله و روزه ماه رمضان. ماه رمضان ماهیست که در آن نزول قرآن شریف تاکید شده است که خداوند متعال مظاهر نعمت و رحمت بالغه خود را شامل حال مسلمانان کرده برای سهولت وآسانی در دین


همه مسلمانان با رسیدن ماه رمضان به گرفتن روزه مامور و مکلف گردیده اند و کسانیکه در ماه رمضان به گرفتن روزه بدون عذر شرعی سهل انگاری می کنند سسب زیان دنیا و آخرت شان می گردد از ابو هریره روایت است که رسول الله (ص) فرموده اند کسی که بدون عذر شرعی روزه ماه رمضان را افطار می کند اگر همه سال را هم روزه بگیرد قبول نخواهد شد و اجر و ثواب روزه ماه رمضان را کسب نمی کند و کسانیکه برای بدست آوردن اجر و ثواب و بجا کردن امر خدا روزه می گیرند و به گرفتن روزه شان پای بند اند اگر آنها به خدا رجوع نموده و نیازمندی های خود را از او طلب کنند الله تعال بر آنها نزدیک بوده طلب و دعای ایشان را رد نخواهد کرد و مورد قبول قرار خواهد داد.


 About the author

SoniyaAkbarzade

soniya is a student in mahjuba hiravi high school ,enroled in school on 1384 she will graguat from school on1393 and soniya did a three-year competency test and she want to become adoctor in the future.

Subscribe 0
160