مکاتب افغانستان و پیشرفت شان در عرصه فن آوری

Posted on at


در افغانستان مکاتب زیادی وجود دارد و اولین مکتب که در سطح افغانستان افتتاح شد عبارت از مکتب لیسه حبیبیه می باشد. و در آن مکتب پادشاهان زیادی تعصیلات خویش را به اتمام رسانیده اند, در گذشته دختران بسیار کم به مکتب میرفتند, مکاتب را بسته میکردند که دختران به مکاتب نتوانند بروند, درس بیاموزند خوشبختانه در عصر فعلی زمینه تحصیل برای دختران مساعد شده است که تحصیل نمایند و در آینده مصدر خدمت به وطن و جامعه ایشان شوند.روز به روز تعداد مکاتب در افغانستان افزایش می یابد و خصوصا از ده سال قبل تا حال تعدادی مکاتب در افغانستان به سبک معیاری جدید در شهرها و والسوالی ها ساخته شده است. که تعداد زیادی از شاگردان عزیز در این مکاتب در حال آموزش هستند.اما هنوز مکاتب در افغانستان مشکلات زیادی دچار اند, که از آن جمله می توان به نبود امنیت اشاره کرد و تعدادی زیادی مکاتب در ولسوالی ها دچار تهدید امنیتی  هستند و تعدادی زیادی مکاتب به آتش کشیده میشود. مردم دراثر نبود امنیت باز هم اولاد های ایشان به مکتب روان میکنند.اما باز هم مکاتب در افغانستان درحال پیشرفت است تعدادی از مکاتب در افغانستان دارای صنوف مجهز درسی, صنوف کمپیوتر و اتاق های لابرتوارمی باشد.


در حال حاضردر مکاتب هرات به همکاری شرکت افغان سیتادل برای رشد و شگوفای شاگردان عزیز صنوف کمپیوتر و انترنت آغاز گردیده است٫ و همه شاگردان عزیز در حال آموزش هستند.
About the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 853
160