زندگی مردم افغانستان در فصل سرما

Posted on at


مردم فقیر افغانستان در زمستان به مشکلات زیادی مواجه میشوند ، اکثر مردم در این فصل حتی خانه ای برای بود و باش نداشته و شب و روز خود را در زیر برف و باران میگذرانند . نه لباس گرمی برای پوشیدن دارند و نه هم نانی تا رفع گرسنگی کنند ، بسیاری از آنها در اثر سردی و گرسنگی زیاد جان خود را از دست میدهند


 


روزی از روزهای زمستان در خانه خبرها را تماشا میکردم که یک پدر بخاطر سیر نمودن شکم کودکان دیگر خود کودک خورد سالش را در بدل پنج افغانی فروخته بود که این بسیار یک واقعهء تأسف بار برای تمام مردم این سرزمین میباشد


افغانستان یک کشور اسلامیست و تمام مردم آن مسلمان هستند ، پس کمک و مساعدت نمودن به یکدیگر یکی از خصلت های یک مسلمان است ، اما کجا هستند آن مسلمانانی که لاف از مسلمانی میزنند ، به این فکر نیستند که فردایی هم هست و وظیفهء ماست تا هموطنان مسلمان خویش را کمک نماییم اما خیر بر همهء ما فرض است تا وظیفهء دینی و اسلامی خویش را اداء نماییم و از حال هموطنان فقیر و بیچارهء خویش آگاهی حاصل کنیم و در این فصل سرد تا اندازه ای که توان داریم هموطنان خویش را کمک نماییم  
About the author

jawad-dorani

Hello, I am Jawad Dorani , An English Teacher and member of SHRO

Subscribe 0
160