آرزوی دیریــــــــــــــــــنه

Posted on at


هنوز به یاد دارم روزهای خوب و به یاد ماندنی مکتب را که چگونه روزها، ماه ها و سالها پی در پی گذشتند و من تنها نظاره گر این روزها بودم ...انگار ساعت ها در حال دویدن بودند و به سرعت میگذشتند و لحظه ای امانم نمیدادند... اما غافل از این که این روزها هیچگاه بر نخواهند گشت...هنوز به یاد دارم روزهای آخر مکتب را که با دوستانم و با آن همه خاطرات و با مکتبی که اکثر روزهای خوب و شادم را در آن گذرانده بودم خداحافظی کردم و تمام خاطرات را در مکتب به جا گذاشتم.


و تمام این روزهای خوب دروان مکتب را در کنار دوستانم با موفقیت به پایان رسانیدم و با خوشحالی از مکتب فارغ شدم.


بعد از فراغتم از مکتب خودم را برای امتحان مهم و سرنوشت ساز کنکور آماده کردم و در امتحان خوشبختانه توانستم در انستیتوت تکنالوژی افغان کامیاب شوم.درس هایم را در رشته کمپیوتر ساینس در انستیتوت تکنالوژی افغان آغاز کردم و هر روز با کمک استادان گرامی ام چیزهای جدیدی را آموختم و از هر روزم بهره می بردم. و توانستم از روزهایم در انستیتوت استفاده خوب و مفید نمایم.


روزهای دوران پوهنتون هم به بسیار خوبی و خوشی میگذشت.. دوستان زیادی پیدا کردم و با افراد زیادی آشنا شدم و هم چنان هر روز بزرگ و بزرگ تر میشدم ...


جالب این است که زندگی و عمر انسان هر روز و هر لحظه در گذر است.. روزهای خوب میگذرد و روزهای بد نیز... و جالب تر اینکه انسان هم قدرت سازگاری با تمام شرایط را دارد و با هر وضعیتی می سازد... من هم به روزهای خوب و هم چنان سختی ها عادت کردم و تمام آن روزها را گذراندم.


دو سال تحصیلی هم گذشت و ما توانستیم با سپری کردن امتحان نهایی و ارایه مونوگراف از انستیتوت فارغ شویم و بلاخره روزی که بی صبرانه منتظرش بودیم رسید... روز فراغت... روزی که هر کسی آرزو آن را دارد .... آرزوی پوشیدن لباس فراغت و پرت کردن کلاه ها در آسمان.... چه روز خوبی بود ... یک روز به یاد ماندنی .. شادی و شور در چهره همه دیده میشد... شادی گرفتن ثمره چند سال تحصیل و علم... آن روز یک شورو شوق خاص دارد... زیرا انسان با فراغت از نردبان علم یک پله بالاتر میرود... به علم و تحصیل بیشتر و بالاتری دست میابد.اما این فراغت پایان مرحله ای از زندگی من بود و من راه ها و مرحله های دیگری را نیز در پیش دارم ... و قصد ادامه تحصیل تا حد توان... و امیدوارم بتوانم تمام مراحل زندگی ام را اینگونه موفقانه پشت سر بگذارم.About the author

zahra-ibrahimi

she is Zahra Ibrahimi. she is 19 years old. she is graduated from school in 2011.and now she is studding computer science in AIT institute and also she is working in Film Annex as a blogger.

Subscribe 0
160