سلام دادن و اهمیت آن در اسلام

Posted on at


 سلام : این واژۀ زیبا و پرمعنی از اهمیت و جایگاه خاصی در دین مقدس اسلام برخوردار بوده و اسلام عزیز بر افشای آن جداً تأکید می نماید. این کلمه بر زبان خفیف اما بسیار پرمعنی دارای ارزش و مقام خاص در اسلام بوده و ازدیدگاه اسلام حقی از حقوق فرد مسلمان بر مسلمان دیگر محسوب می شود که درهنگام رو برو شدن و یا هم گذشتن باید اجرا شود. اما آیا گاهی در مورد این واژه به ظاهر خفیف دقت نموده اید که بر بعضی ها ثقیل می نماید و در ادا و یا رد جواب آن کندی و تنبلی می کنند؟


درحالیکه الله تبارک و تعالی در کتاب مقدس اسلام، قرآن پاک چنین می فرماید:آیۀ 27 سورۀ النور (( یا أیهاالذین آمنوا لا تدخلو بیوتاً غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلمو علی أهلها))


"یعنی ای کسانیکه ایمان اورده اید، وارد خانه های غیر از خانه خودتان نشوید تا زمانیکه اجازه بگیرید و برساکنان آن سلام کنید".


آیۀ 61 سورۀ النور (( فاذا دخلتم بیوتاً فسلموا علی انفسکم تحیة من عند الله مبارکة طیبة))


" هروقت ىاخل خانه ای شدید، بر همدیگر سلام کنید، سلام پربرکت و پاکی که از جانب خداست و بدان پاداش داده می شود"


آیۀ 86 سورۀ النساء ((و اذا حییتم بتحیة فحیوا بأحسن منها أو ردوها))


"هرگاه به شما درودی فرستادند، به گونه بهتر و زیباتر و بهتر از آن درود بفرستید و یا به همانند آن، آن را پاسخ گوئید"


آیۀ 24 – 27 سورۀ الذاریات (( هل أتاك حدیث ضیف ابراهیم المکرمین)) ((اذا دخلو علیه فقالو سلاماً قال سلام..))


"یعنی ای پیامبر صلی الله علیه و سلم! آیا خبر مهمانان بزگوار ابراهیم به تو رسیده است؟ وقتیکه وارد شدند و گفتند، سلام! گفت؛ سلام برشما!علاوه بر آیات متبرکه فوق پیغمبر بزرگوار اسلام نیز ارشاداتی دارند که به برخی از آنها در این زمینه نیز می پردازیم:


"از عبدالله بن عمروبن عاص رضی الله عنهما روایت شده است که گفت: مردی از پیامبر صلی الله علیه و سلم سؤال کرد: کدام خصلت اسلام بهتر است؟ فرمودند: خوراک به دیگران بدهی و بر هرکس که می شناسی و نمی شناسی سلام کنی". متفق علیه


"درحدیث دیگری در کتاب مسلم " از ابوهریره رضی الله عنه روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: وارد بهشت نمی شوید تا این که ایمان داشته باشید و ایمان نخواهید داشت تا آن که همدیگر را دوست داشته باشید؛ آیا شما را راهنمایی کنم به چیزی که اگر آن را انجام دهید همدیگر را دوست خواهید داشت؟ سلام را در میان خودتان افشا و پراکنده و عمومی کنید.".


"درحدیث دیگراز احادیث ترمذی آمده است: از ابو یوسف عبدالله بن سلام رضی الله عنه روایت شده است که گفت: از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدم می فرمود ای مردم! سلام را اشاعه دهید و به دیگران اطعام کنید و صله ی رحم انجام دهید و در حالی که مردم در خوابند (شب ها) نماز بخوانید، آن گاه به سلامت و بدون حساب و عقاب داخل بهشت می شوید". 


احادیث زیادی از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم درمورد سلام کردن روایت شده است. حال آنکه ادای این واجب را طوریکه در بالا گفتیم بربعضی ها آنقدر سنگین است که حتی وقتیکه به ایشان سلام داده شود، جواب سلام را هم نمی دهند و با غرور و تکبر خاموش می مانند. شاید آنها فکرمی کنند بر کسانیکه از لحاظ منزلت و موقف دنیوی در ردیف پائینتر از آنها قرار دارند، اگر به آنها سلام و یا جواب سلام شان را بدهند، کسرشأن می شوند و این امر را به خود بی احترامی تلقی می نمایند. در حالیکه هرگز چنین نبوده و افشای سلام بردیگران نه تنها از مقام و عزت و منزلت آدم ها نمی کاهد بلکه به عزت و احترام شخصی آنها می افزاید و کسانیکه در ادای سلام بردیگران سبقت می جویند، از احترام و عزت خاص در میان اجتماع برخوردار می باشند. پس برما مسلمانان است که در ادای این وجیبه دینی خود درپهلوی دیگرمسؤلیت ها و آموزه های دین مبین اسلام کوشا، خود را در برابر آن مسؤل دانسته و نسبت به آن بی تفاوت نبوده، مطابق به رهنمود های اسلام عزیز عمل نماییم.


 


 


 About the author

SayedmurtazaAman

Born in Takhar Afghanistan

Subscribe 0
160