چطور میتوانیم محیط زیست سالم داشته باشیم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Posted on at


 

پیش از اینکه به محیط زیست و حفاظت از ان بپردازیم باید به این نکته توجه کنیم که از سال 1700 عیسوی مردم زیادتر به ماشین الات متکی گردیدند در نتیجه مواد بیشتر داخل هوا اب و خاک گردیدند و باعث الودگی محیط زیست میشود                                 

  

انسان ها و سایر زنده جان ها حق دارند تا در محیط مناسب و مصون زندگی نمایند ازینرو انسان ها مسولیت دارند تا از الودگی محیط زیست جلوگیری ودر پاکی ان سهم بگیرند زیرافزایش نفوس روز تا روز با استفاده نادرست و غیر عملی از منابع طبیعی الودگی اب و هوا و خاک افزوده و سبب می شود تا از محیط الوده و ناپاک که برای زندگی انسان ها و سایر  زنده جان ها مضر می باشد تبدیل شود بنا به حفظ محیط زیست از روش های ذیل باید کار گرفت

قوانین را طرح و تصویب و منظور  گردد تا در محافظت محیط زیست که با تطبیق قوانین مذکور مردم می توانند به محیط زیست کمک نمایند .بدین ترتیب مواد ضایعه که به اثر دوران دوباره حاصل میشود در مزارع جنگلات دریاها جهیل ها و بحر ها انداخته نشود تا از الودگی  انها جلوگیری شود .ا

و هم چنان از قطع جنگلات جلوگیری شود و از منابع اب و سایر منابع که انسان ها از انها استفاده می نمایند  حفاظت  به عمل اید و مواد اضافه و بیکاره  در خریطه های پلاستیکی انداخته شود و سطح اگاهی مردم را در اضرار محیط الوده بلند برده شود .      وعوض  انرزی فوسیلی (ذغال سنگ و مواد نفتی ) از انرزی برق و افتااب استفاده  شود روش دیگری که در پاکی و حفظ محیط زیست از ان استفاده میشود که  در پاکی محیط زیست ارزش و جایگاه خاصی دارد استفاده مجدد از مواد بیکاره است.

 

و چیزی که در اینجا بسیار مهم است عملیه استفاده دوباره  یا مجدد است یعنی دوران دوباره  مواد همانا جلوگیری از ضایع شدن ی انها بر علاوه ی اینکه از مصرف  منابع طبیعی جلوگیری می شود به اقتصاد فامیل و اقتصاد کشور نیز کمک می نمایند به منظور استفاده مجدداز مواد که به اثر دوران دوباره حاصل می شود .موادی مانند پلاستیک انواع فلزات و چوب و کاغذ بدست می اید که  مواد اجنبی را از انها دور می کنند موادی بدست می اید که درحیا ت روز مره استفاده می شود.

بلاخره مواد بیکاره به مواد مفیده تبدیل می شود و استفاده از انها می شود این مانند عملیه ای است که وقتی بوت ما کهنه می شود و یا گاهی ظروف چینی و یا شیشه شکسته باشد  به عوض اینکه به دور انداخته باشید ترمیم نموده باشید و از ان استفاده مجدد می کنید که با این کار بر علاوه ی اینکه در صرفه جویی منابع طبیعی که مواد مذکور از ان ساخته می شود به پاکی محیط زیست و اقتصاد خود و  اقتصاد کشور خود نیز افزوده اید.و باعث می شود که یک محیط پاک و سالم و دور از هر نوع الودگی می کند و مردم در یک فضای پاک زندگی می کنند.About the author

hasinahamadi24

hasina hmadi one of the womensannex writer Kabul Afghanistan

Subscribe 0
160