سید ابو عبدالله مختار

Posted on at


 


مقبره وی در انتهای شمالی سرک هرات در بلندی کوه مختار که نزدیک به بند قارون است موقعیت دارد.


قارون یکی از جنگجویان هرات بود که در اوایل آمدن اسلام به هرات بند آب گردانی ساخته که همه اراضی اطراف را آبیاری مینمود ولی امروز هیچ آثری از آن باقی نمانده است.


در نقطه بلند کوه مزاری است که به نام سید ابوعبدالله مختار که وی از جمله مشایخ هرات بوده و در علم طریقت مقام سامخی داشت و مولانا جامی .فات آن را در کتاب نفحات الانس در 277 هجری قمری ذکر نموده است.


در جوار سید مختار قبور بزرگان دیگری مانند: ابو علی ابن مختار علوی حسینی،امیر غیاث الدین میرک نقاش چیره دست دوره تیموریان میرمحمد ابن یوسف حسینی هروی، استاد کمال الدین بهزاد و میناتوریست عصر تیموریان و ایستاد رستم علی خان فقیه مشهور هرات وجود دارد.


در دوره تیموریان بنای عالی در شمال مزار ساخته شد که به مرور زمان رو به ویرانی نهاد تا اینکه در سال 1346 ه_ق در زمان تیمور شاه درانی در سال 1326 ه_ش در زمان حکومت عبدالله خان ترمیم شد.


و راپله  های مزار سید مختار اخیرا توسط آبدات تاریخی ساخته شد.


رقیه اکبریAbout the author

roqiaakbary

Roqia Akbary lives in Herat Afghanistan. She is student at Ali Sher Nawaie High School in 11th Class, she was born in jule 1997.She likes football and basketball, her favorite subject is English and Computer and favorite color is blue. She likes writing blogs in Film Annex.

Subscribe 0
160