هرات باستان

Posted on atدرین مقاله مختصر میخواهم که یکی از ولایت مشهور و مهم افغانستان را به شما عزیزانم به معرفی بگیرم خدا کند که ازین معلومات، شما دوستان بهره مند شوید.


هرات یکی از مهمترین و باستانی ترین ولایت افغانستان میباشد که از قدامت تاریخی خوبی برخوردار است، این ولایت در غرب افغانستان واقع شده است که از نگاه مساحت بعد از ولایت هلمند بزرگترین ولایت افغانستان به شمار میرود.و همچنان از نگاه نفوس بعد از کابل دومین شهر پر نفوس افغانستان به شمار میرود.


این شهر از زمانه های قدیم به این سوی مرکز ثقافت، هنر و تمدن بوده است که در خود بسیاری از ادیان و تمدن را را جا داده است.


اماکن باستانی و آثار تاریخی که در این ولایت وجود دارد به زیبایی و اهمیت این ولایت افزوده است.


این ولایت در زمانه های قدیم به نام های (آریانای باستان) و (آریا) یاد شده است که مرادف یونانی آن (هریوا) است.این ولایت قبل از اینکه اقیانوس هند کشف شود در گذرگاه جاده ابریشم قرار داشت و نقش بسیار مهم را در عرصه تجارت فی مابین شبه قاره هند، آسیای مرکزی، شرق میانه و اروپا داشته است.


این ولایت در طول تاریخ مهد تمدن ها بوده است و مرکز تمدنهای شرق و غرق به شمار میرفت.این ولایت در طول تاریخ میدان نبرد امپراتوری ها و میدان لشکر کشی ها و چنگهایی ویرانگر و اشغالگرانه بوده است و تاریخ سیاسی آن پر از فراز و نشیب ها بوده است.


ساکنان این ولایت را تاجیک ها، هزاره ها، ایماق ها و پشتون ها تشکیل میدهند. 


معلومات جغرافیایی:


این ولایت با ولایت بادغیس، غور و فراه هم سرحد میباشد که در غرب افغانستان موقعیت دارد.


مساحت: 55,000 کیلومتر مبربع.


نفوس: 1,780,000ولسوالی های هرات:


1-   شهر هرات، که این شهر مرکز ولایت هرات میباشد.


2-   ولسوالی انجیل.


3-   ولسوالی غوریان.


4-   ولسوالی اوبه.


5-   ولسوالی کرخ.


6-   ولسوالی کشک کهنه.


7-   ولسوالی شنیدند.


8-   ولسوالی گلران.


9-   ولسوالی کهسان.


10-    ولسوالی زنده جان.


11-    ولسوالی ادرسکن.


12-    ولسوالی کشک رباط سنگی.


13-    ولسوالی پشت زیرغان.


14-    ولسوالی گزره.


15-    علاقه داری فارسی.


16-    علاقه داری چشت شریف.


نویسنده: صبغت الله سنتیارAbout the author

sebghatullah

صبغت الله"سنتیار" فرزند مولوی عبیدالله "پروانه" فرزند مولوی پروانه "سنتیار" روز چهارشنبه عقرب سال 1371 در یک خانواده متدین و روحانی پا به عرصه گیتی گذاشت. در سن شش سالگی شامل مکتب ابتدائیه بی بی حوا شده و دوره ابتدائیه خود رادر مکتب مذکور به اتمام رساند، و بعد دوره…

Subscribe 0
160