هر چه بکاری درو می کنی

Posted on at


این روزها به آدمای اطرافم با دقت بیشتری نگاه می کنم


آدم ها زندگی متفاوت و افکاری مختلف دارند، هر کس به گونه ای زندگی می کند، به نظرم تفاوت در نوعی زندگی آدمها برگرفته از تفاوت فکر، اندیشه و از همه مهمتر در چیزیست که کاشته اند!


شاید مسخره به نظر بیاید اما عقیده دارم ما انسانها همگی زارع هستیم و همیشه در حال کشت و برداشت می باشیم


یکی گندم می کاردیکی نهالی غرص می کندو دیگری لوبیایی در بشقابی خرد می کاردنهال ها هم متفاوتند بعضی هایشان زود ثمر می دهند اما کوتاه مدت.... بعضی ها هم دیرتر ثمر می دهند اما دائمی و همیشگی


منظورم از کاشتن کارهایی هست که ما در زندگی مان انجام می دهیم


مثلا یکی به 12 پاس شدن اکتفا می کند


دیگری 14 پاس می شود


و کسی هم با زحمت و تلاش مراجع عالی را سپری می کند


دیگری نیز حتی زحمت نمی دهد که درس بخواند


به نظرم کسانی که امروز زندگی مرفه و موفقی دارند در حقیقت حاصل زحمات و آنچه را که کاشته اند می بینند


کسی تمام حاصلش بدست آوردن روزانه 100 یا 200 افغانی است


یکی عاید هر ساعتش صدها دلار ارزش دارد


یکی پس از تحمل سختی ها و مشقت های کشت و کار حالا بهترین زندگی را بدست آورده


و دیگری نیز برای دیدن حاصل زحمتش منتظر است


هر چه  که امروز داریم در حقیقت حاصل چیزهایی است که کاشته ایم هیچ کسی در مقابل وضعیت فعلی ما مقصر یا مسئول نیست!


ما مسئول تمام زندگی خود هستیم


امروز می توانیم بکاریم وکشت کنیم اما باید تصمیم بگیریم چه می خواهیم؟


گندم یا جو؟


درخت میوه دار یا سایه دار؟


من نیز تا کنون چیزهای زیادی کاشته ام، برخی از آنها را درو کرده ام و برخی از آنها هنوز حاصل نداده اند


اما می خواهم همیشه بکارم تا در آیند درو کنم


نه چیزهای زود رس و موقتی


بلکه چیزهایی دوامدار و مفید که یک عمر حاصل دهند


فراموش نکنیم که:


هر چه بکاریم درو می کنیم


 About the author

MasoomaIbrahimi-pouya

my name is masooma I was born on 22 Nov 1983 I have several years experience in media (cinema, TV, radio) I am a writer (short film, drama radio, spot, TV program and ...) Art is my second job! I graduated Kabul economy faculty and now I study business management…

Subscribe 0
160