نذردیگچه چیست؟

Posted on at


رسول خدا(ص)مدتی رامریض بودند بانوی بزرگوار اسلام فاطمه زهرا(ع)نذری رابه منظورشفای پدربزرگوارخویش به گردن میگیرد.رسول خدا(ص) درماه صفرازمریضی بهبودیافته وصحتمند میشوند.فاطمه زهرانذرخودراکه آنرا نذر دیگچه می گویند ادا میکند


امروزه نیزکسانی که مریضی دارندجهت شفای مریض خودنذردیگچه رابه گردن گرفته وآنرادرماه صفر ادا میکنند.شیربرنج،قابولی شیری وشله زرد را نذر دیگچه می گویند.موادی که دراین نذر مورد نیازاست ازاین قرارمیباشد


موادلازم شیربرنج: شیر،برنج لیلافر(گرده)،شکر،روغن،هل وگلابموادلازم شله زرد: برنج لیلافر(گرده)،آب،شکر،زعفران،هل،گلاب ،مقداری دارچین وخلال بادام برای تزئین روی شله زردموادلازم قابولی شیری: برنج لیلافر،شیر،شکر،هل وگلابفرق بین شیربرنج وقابولی شیری دراین است که قابولی شیری کمی درشت تروشبیه پلو میباشدوعده ای مقداری زعفران به می افزایندتاکمی رنگ قابولی تغییرکنداین نذر سرشارازویتامین می باشدچراکه یکی ازموادعمده آن شیر است شماهم این نذرخوشمزه راتهیه کرده ونوش جان نماییدAbout the author

nooriya

نوريه عرفانيان استاد درليسه عالي نسوان تجربوي

Subscribe 0
160