برف رنگ خوشبختی

Posted on at


برف رنگ خوشبختی


برف با رنگ سفیدو زیبایش نشانه و رنگ خوشبختی هم است که این خود یکی از نهمت های خداوند بزرک می باشد برف با پاهین آمدن خود از آسمان خوشبختی و آسودگی رابه وجود میاوردکه با رنگ زیبای خود تمام جهان را سفید پوش می کند و زمین های زراعتی را هم حاصل خیز می سازد مردم روز هارا سپری می کنند و منتظره برف هستن و وقتی که برف پاهین بیاد از آسمان زیبا از آن به صورت بسیار خوبی مهمان نوازی می کنند .


که خوشبختانه امسال هم اولین برف هرات زیبای ما از آسمانش پاهین ریخت وامید وارم که با پاهین آمدن خود خوشبختی ,آرامی و آسودگی را به بار آورد وتمام مردم هرات و افغانستان از آن سود مند شوند .برف با خود تمام دشت ها کوه ها سحرا ها تپه ها خانه اه جاده ها درخت ها وغیره را با رنگ زیبای خود سفید و رویای مسازد و یگ منظره بسیار جالب و دیدنی را می سازد .از برف میتوان استفاده های خوب و در ست کرد چون آن را آب ساخت,جورکردن آدم برفی, استفاده از آن به حیث یخچال و دیگراستفاده ها..................برف که میبارد تمام زمین هارا آماده کشت و زره می سازد و واز زمین حاصل خوبی میگیرن که این خود به زراعت واقتصاد بهترین سرمایه می باشد و ما خداوند مهنان را سپاسگزارم که این نهمت پر برکت را به ما عطاه فرموده .که در فصل زمستان باریده و کم کم در فصل های بهار و تابستان آب شده به دریا ها وجویچه ها و در اخیر بهزمین های زراعتی میرسد وودر طول سال زمین را مرطوب و حاصل خیز نگاه می دارد .About the author

hasinaehrari

hasina ehrari is the 10th class student of Baqnazargah School in Herat.

Subscribe 0
160