برف

Posted on at


زمستان یکی از فصل های قشنگ سال است و زیبائی های خاص خود را دارد که یکی از جلوه های آن را میتوان باریدن برف را نام برد. باریدن آن خوشی­های زیادی برایمان به ارمغان میاورد اما این خوشی بیشتر برای دهاقین است که امید این را به آنان میدهد که سال آینده شان سال سر سبز و پر بار خواهد بود. برف شادی­های خاص خود را دارد اما این خوشی­ها فقط برای قشر محدودی در جامعه ماست, زیرا بسیاری از مردم ما آنقدر دچار فقر هستند که حتی نمی توانند برای خود لباس گرم تهیه کنند و واقعا یک فصل سخت برای آنها به حساب میاید.


 


اما همانطور که میدانیم این نعمتی است از طرف خداوند که برای ما نازل میکند و به زندگی چهره ای تازه میدهد! بله واقعا زیباست هر چه به آن بنگریم, همه جا لباس سفید بتن دارد. فصلی که در آن تمام زمین به خوابی میروند که امید دوباره زنده شدن را بعد از آن دارند.


 


نمایی از زنده شدن پس از مرگ را برایمان باز گو میکند واقعا زیباست!


کاش تمام مردم حق این را داشتند که یکسان از این همه زیبایی لذت ببرند و شادی آن را با هم تقسیم کنند. خدا را سپاس گذارم بخاطر تمام نعماتی که به ما در هر فصل خاص خود عطا میکند اما بازهم ما توان بجا آوردن شکرگزاری تمام آن را نداریم.
About the author

yalda-hamraz

I was born in Iran, Isfahan and I completed my primary education in Iran then we Came back To our country and I complete my higher school here. Now I am a student of Veterinary faculty in Herat university.

Subscribe 0
160