ارزش های زندگی

Posted on at


ارزش های آدمی جزء بزرگترین سرمایه های شخصی اوست، این ارزش ها هستند که مسیر زندگی ما را تعیین می کنند و در بسیاری شرایط تصمیم گرفتن را سهولت می بخشندارزش از لحاظ معنوی دارای بهای بسیاری می باشد و این ارزش هاست که گاهی انسان را وادار می کند تا از جان و مال خویش بگذرد. پول و ثروت، مقام و منزلت، آزادی، آزادگی، قدرت،‌ خانواده، شهرت، محبوبیت همه و همه ارزش هایی هستند که انسان عمرش را صرف بدست آوردن آنها می کند. امروز نمی خواهم در مورد نوعیت ارزشها حرف بزنم بلکه می خواهم در مورد اهمیت و کابردهای این ارزشها چیزی بگویم اما این مساله مشروط به این است که آدمی ارزش هایش را بشناسدٰ شناختن ارزشها در بسیاری موارد کارساز و مشکل گشا خواهد بودمثلا در یک زمان به فردی دو پیشنهاد کاری داده می شود،‌ در یکی پول و ثروت نهفته است و در دیگری شهرت و امتیاز اما پول کمتر، کسی که ارزش هایش را نشناسد نمی تواند به راحتی تصمیم بگیرد و وقت و زمان بسیاری را صرف تصمیم گرفتن می کند اما اگر شخص ارزش هایش را بشناسد به راحتی می تواند تصمیم بگیرد،‌ این بدان معناست که شهرت ارزش بیشتری برایش دارد یا ثروت؟البته شناختن ارزشها در مرحله اول قرار دارد و مرحله مهمتر از آن اولویت بندی ارزش هاست که این نیز نیازمند آن است که شخص خود را به خوبی بشناسد و نظر به شخصیت،‌ موقعیت و نوع زندگی اش ارزش ها را درجه بندی نماید. این اولویت بندی است که باعث می شود دو شخص در یک شرایط یکسان دو تصمیم متفاوت بگیرند، مثلا در زمان جهاد به دو نفر پیشنهاد جهاد داده می شود، یکی با جان و دل به استقبال شهادت می رود و دیگری نمی تواند از موقعیت و شرایط زندگی اش بگذرد. در نهایت می خواهم بگویم متاسفانه اکثر جوان های ما از ارزشهای زندگی خویش بی خبرند به همین دلیل نمی توانند در مراحل مختلف زندگی تصمیم بگیرند و یا حتی هدف خویش را تعیین نمایند


اگر کسی برای تعیین ارزش هایش وقت بگذارد در آینده تشویشی برای تصمیم گیری نخواهد داشت در حقیبت تعیین ارزش ها به آدمی ثبات می بخشد و در تمام بخش های زندگی تاثیر گزار خواهد بود. نوع رفتار، نوع گفتار، لباس پوشیدن و حتی علایق و سلایق!بناً به همه دوستان و عزیزانم توصیه می کنم که ارزش های زندگی شان را مشخص کنند تا به ثبات و آرامش برسند و هیچ گاه از تصامیم خود پشیمان یا پریشان نشوند..About the author

MasoomaIbrahimi-pouya

my name is masooma I was born on 22 Nov 1983 I have several years experience in media (cinema, TV, radio) I am a writer (short film, drama radio, spot, TV program and ...) Art is my second job! I graduated Kabul economy faculty and now I study business management…

Subscribe 0
160