مجازی پیسی – ډیجیټالی شته منی چی د ډيجیټالی ابتکار ولی د پرمختک په لوری هیوادونو کی لری

Posted on at

This post is also available in:

نوی ټکنالوجۍ ډیر پراخه بدلونونه یی زمو د ژوند ټولو برخو کی د خصوصی برخی نه تر کار او باری ژوندی پوری راوړی ده. یو د اصلی لارو نه چی د فنی لاسته راوړنو نه اثر منلی دی٬ د مالی موضوع ګانو مخته وړلو لاری او په اساسی توکه د مالی لیګلو څرنکوالی ده. په معموله توکه٬ د اعتبار کارتونو کارول د پیسو لیګلو نسبت باندی یو ډير ساده لاره د اچونی لپاره ده. که څه هم په ځینی مواردو کی٫ د اعتبار کارت ورک کیدل٫ کاپی کیدل یی او نورو کارونه د ساتلی نشو. مګر٬ څه د یوی پیسو ونی جوړلو په اړه ستاسو لپاره؟  سرګرمه کونکی مالومیږی چی د خپل ځان لپاره دارنکه د ارزښت وړ ونه وګاروی. 

آیا تر اوسه مو د مجازی پیسو په اړه آوریدلی دی؟ هغو ته ډیجیټالی پیسی هم وایی چی د اچونی یو نوی سیسټم د جوړه په جوړه پر اساس باندی شبکه ده. 

په دغو وختونو کی می د مجازی پیسو نوی حساب ځان ته جوړ کړی دی او د لیګلو او اخیستلو نوی لارو په اړه به لټونه وکړم. د انکس فلم او انکس ښځی بنیاد به د مجازی پیسو اچونی باندی به د خپل کاروونکو کمک رسونی لپاره د ډیری مالی لګښت سره به تمرکز وکړی. څرنکه چی ښاغلی فرانسسکو رولی په خپلی آخری مقاله کی یی د هغو په اړه ویلی دی: (موږ به د دغو پیسو واحد په اړه فکر ونکړو٫ څرنکه چی د ډالر او یورو په اړه مو فکر نه دی کړی. موږ به د مجازی پیسو نه کار واخلو.) بیا مایک سوین وایی چی ( په حقیقت کی٬ د هغه وخت نه چی موږ مجازی پیسی خپلو لیکونکو ته پیشنهاد کړی دی٬ یو شمیر زموږ لیکونکو هغه یی د نقده پیسی نسبت باندی ساتلی دی او خپلی محلی پیسو ته یی موبدلی کړی دی. 


مایک سوینی چی د دوو کالو نه دیخوا ته په انکس ښځی بنیاد کی کار کوی او د کارنل پوهنتون نه فارغ کونکی دی٫ په دی باور باندی دی چی د انکس ښځی بنیاد کاری نمونه د پایداره بشر دوستی او کار او بار خاص ترکیب پر اساس باندی دی. 

مایک سوینی د بانکدارانو او اندیشمندانو سره٬ کوربه فرشته فروغ

یو شمیر ډیرو کارشناسانو په انکس ښځی بنیاد کی یی مرکه درلودله ترڅو چی خپل نظرونه بیان کړی. اوس٬ انکس ښځي بنیاد٬ د یو منبع په توکه د کارنل(Cornell) پوهنتون زده کونکو لپاره کار کوی٬ هغه ځای چی موږ به د مسویل کارتس (Sauel Curtis) پوهنځی مشر نه د کارنل پوهنتون مدیریت رشتی نه به وغواړو ترڅو چی زموږ سره د مجازی پیسو کارولو باندی د پرمختک په لوری هیوادونو کی٬ د افغانستان نه پیل همکاری وکړی. 

فرشته فروغ

زما او د انکس ښځی بلاګونو سره غړی شی ترڅو چی وروستنی مقالی د لاس نه ورنکړی. 
About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160