صلح پدیده ی است ناب، اما کم یاب

Posted on at


صلح پدیده ای است که طعم خوش و لذیذ دارد و به همین خاطر هر فرد این کره زمین آرزوی چشیدن این میوه خوش ذایقه را دارد.


اما مردم افغانستان متفاوت تر از دیگران در انتظار این پدیده لذیذ است. مردم هر روز و هر لحظه انتظار آمدن آنرا می کشند، و لی معلوم نیست که آیا این پدیده زیبا نصیب مردم افغانستان خواهد شد یا که خیر.مردم افغانستان از مدت هاست که در آتش جنگ های داخلی میسوزند و در چنگال قاتلان گیر مانده است. و از پدیده صلح مدت هاست که محروم اند.


هر لحظه از آسیب جنگ های آن در امان نیست، این جنگ ها تمام داشته های مردم را به باد فنا داده است و از هر لحاظ به مردم صدمه وارد نموده است. از صدمات جانی گرفته تا اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، مردم را متضرر نموده است.


و مردم چنان از جنگ خسته شده که حتی امروز تمام دارایی های شانرا به فروش می رسانند و به کشور های که از لحاظ امنیتی در حالت خوبی قرار دارند پناهنده میشوند، امروز ما شاهد میلیون ها افغان هستیم که به دلیل عدم امنیت و عدم کار در کشور، به دیگر کشور های جهان مهاجر شده اند.


اما امروز با وجودیکه کشور از لحاظ امنیت در حالت خوبی به سر نمی برد و هر روز از هر گوشه و کنار افغانستان خبر انتحار، انفجار و کشته شدن شنیده میشود، ولی بازهم برای مردم امید برای آمدن صلح در کشور پیدا شده است. و کسانیکه آله دست بیگانگان نیستند از آمدن صلح در کشور قلبا استقبال می نمایند و برای آمدن آن سخت می کوشند.هر روز به یک نحوی شعار های صلح را برپا میکنند و مردم را بخاطر آمدن آن دعوت می نمایند. صلح زیباست و زیبایی را هر انسان دوست دارد و حتی خداوند(ج).


خداوند بنده گانش را که جانشین او در روی زمین است بخاطر آبادی زمین دعوت مینماید. و انسان در روی زمین بخاطر آبادی زمین آفریده شده است  نه بخاطر ویرانی زمین، و هر موجود که در روی زمین وجود دارد آن یک امانت است در نزد انسان و هر نوع خیانت به آن در آخرت از خود پرسشی دارد در مقابل آن باید جواب گو باشد.صلح فواید زیادی برای بشر دارد، صلح نه تنها امنیت آفرین است بلکه ازلحاظ انکشافات ، ترقی تمدن ها، رشد اقتصاد، فرهنگ ، اجتماع نیز انسان را یاری می رساند. اما جای افسوس است که بعضی انسانهای فرصت طلب بخاطر منافع شخصی اش دیگر انسان ها را از نعمت صلح محروم میسازند و همه چیز را به نفع خود شان ترجیح میدهند و از انسانهای ضعیف العقل استفاده سو نموده و پدیده زشت جنگ را که ضد صلح است در میان مردم ایجاد می نمایند.About the author

160