فعالیت های ویمن انکس در هرات

Posted on at


در شهر هرات یگانه فعالیتی که توانسته دختران و پسران را به خود جلو کند و بتواند هزاران دخترو پسر را در آن مشغول کند  وبلاگ نویسی  میباشد

وبلاگ نویسی در شهر هرات توسط رسانه های اجتماعی در سال 1391 شروع به فعالیت نموده و آغاز جدیدی برای متعلمین عزیز شد 

Film Annex و Women's Annex

با بوجود آوردن وبلاگ یا بلاگ نویسی توانستند که نام و شهرت زیادی بدست بیاورند

افرادی که در وبلاگ نویسی مشغول به بلاگ نویسی هستن روزانه در دفتری که از طرف ویمن انکس در هرات ساخته شده است رفته و از سیستم های جدید و زحمت کشی های رسانه های اجتماعی آگاه میشوند و این باعث میشود تا که آنها معلوماتی بیشتری بدست آورده و راه و طریق وبلاگ نویسی را بیشتر بفهمند

شاگردان از طریق بلاگ نویسی می توانند مفکوره  ها , اعتقادات , و نا گفته هایی که در ذهن شان قرار دارد به بلاگ خود نوشته و به اشتراک بگذارند تا دیگران نیز از مفکوره  های مفید شان بهره ببرند و بتوانند از ان استفاده درستی کنند . و همچنان میتوانند از طریق وبلاگ نویسی کسب درآمد کنند که این باعث خواهد شد که در آینده کمکی به خود و فامیل شان کنند  و همچنان فعالیت دیگری که ویمن انکس انجام داده است بوجود آوردن سیستم جدید بنام سیستم بیت کوین  میباشد , این سیستم راه آسان تری برای وبلاگ نویسی میباشد

و همچنان هر فرد بلاگ نویس میتواند با دعوت کردن 10 نفر در فیلم انکس که ماه 100 $ آنها کسب در آمد کنند که جمعا 1000$ میشود 10% آن را بدست آوردند  و این همه از زحمت کشی های آقای  فرانسسکو رولی , خانم فرشته فروغ , خانم رویا محبوب , خانم الهه محبوب و کارمندان زحمت کش و با تجربه رسانه های اجتماعی میباشد

 

فردینا عالمیار  About the author

fardinaalemyar

She is Fardina Alemyar, a student in eleventh class in Mahjuba Herawi High School.She was born in 1996 in Herat city Afghanistan. she live in Ferdowsi street .She is studying DEl (Diploma in English Language) in HTC. She is a favorite of Volleyball, reading books and writing.and she is a…

Subscribe 0
160