ایمان واسلام:بخش نخست

Posted on at


ایمان واسلام(بخش نخست)


          بنام خداوند بی همتا در این مقاله قصد دارم که ایمان واسلام را در حد توان از لحاظ لغوی واصطلاحی بیان کنم امید وارم که خداوند منان از من راضی شده و توفیق زیادتر نصیب من وتمام بشریت در اجرای امور خیر نماید. همچنان شما خواننده بخش نخست هستید برای تکمیل نمودن موضوع به بخش های دوم و سوم نیز مراجعه فرمایید.


معنی لغوی ایمان و اسلام


         ایمان درلغت تصدیق وباورکردن را گویند چنانچه خداوند منان می فرماید (وما انت بمومن لنا) ترجمه: ونیستی تو تصدیق کننده ما را.          واسلام درلغت به معنی تسلیم شدن و مطلق گردن نهادن را گویند  چنانچه خداوند منان در قرآن پاک می فرماید(و له اسلم من فی سموات والارض طوعاً وکرهاً)ترجمه:و مرخدارا منقاد و فرمانبرداراست هر که در آسمان ها و زمین است بخوشی وناچاری. یعنی ملائیکه ومسلمانان از امر خداوند ج به خوشی اطاعت نموده اند.لذا از معنی لغوی می توان نتیجه گرفت که ایمان به قلب وباطن سروکارداشته و در حقیقت ایمان به انقیاد باطنی گفته می شود چنانچه زمانیکه جبرئیل ع از پیامبر ص در مورد ایمان سوال کردند پیغمبر ص در جواب فرمودند (ان تومن بالله وملائکته وکتبه ورسوله والیوم الاخر وتومن بالقدر خیره وشره <مشکوت شریف>) حقیقت ایمان اینست که عقیده محکم داشته باشی به خداوند ج وایمان بیاری به فرشتگان خدا ج وبه کتاب های وی و به پیغمبران وی وبه روزآخرت وبه تقدیر که خیر وشر از جانب خداوند می باشد همچنان زنده شدن بعداز مرگ نیز از جمله ارکان ایمان می باشد که در کل ارکان ایمان هفت اند(ایمان به خدا, ایمان به ملایکه,ایمان به کتاب ها, ایمان به رسولان,ایمان روزآخرت,ایمان به تقدیرو ایمان به زنده شدن بعداز مرگ).


          ایمان به خدا:اینکه خدایگانه ولاشریک هست تمام مخلوقات را به قدرت کامله ای خویش خلق نموده و تا هر زمانی که بخواهد وجود خواهند داشت و هیچ چیز از علم و بصیرت خدا خارج نبوده و احکم الحاکمین و پادشاهی حقیقی سرای حاضرت وآخرت می باشد.


ایمان به ملایکه: اینکه خداوند قبل از انسان ایشان را به مقاصد مشخص ومعیین خلق نموده و سرشت شان نور می باشد قطعاٌ نافرمانی نکرده و نمی کنند و همیشه در عبادت واطاعت خدای منان حاضر می باشند و وظایف محوله ای خویش را به نحو احسن اجرامی نمایند بعضی از ایشان دارای مقام های خاص اند همانند حضرت جبرئیل ع,حضرت میکاییل, حضرت اسرافیل و حضرت عزراییل که هر یک وظایف بس خطیری دارند و بضی همانند نکیر ومنکر وظیفه ای بازپرسی از مرده در قبر را به دوش داشته وطبق جواب مرده عمل می کنند (خداوند ما را  در آن مرحله نجات بخشد. آمین)بعضی از ایشان نگهبانان انسان بوده و تمان افعال زندگی (چه خوب وچه بد ) را درج دفاترمی نمایند تا در روز حساب عدالت بر قرار شده وحق به حق دار برسد.


          برای تکمیل شدن موضوع به بخش های دوم وسوم مراجعه فرمایید.


 


 


 


 


 About the author

hamed-quraishi

بنام خداوند منان سپاس زیاد خدای را که من را از جمله تمام مخلوقاتش انسان ،از جمله تمام انسان ها مسلمان و از جمله تمام مسلمان ها امتی حضرت پیامبر ص آفرید من بنده ی خدا حامد قریشی در سال 1371ه ش در ولسوالی خواف ایران در دوران مهاجرت در…

Subscribe 0
160