فلمسازهای بدون مرز – با پول مجازی درآمد دریافت میکنند

Posted on at

This post is also available in:

فلمسازها مرز نمیشناسند, آنها میتوانند از هر کشوری باشند. فلمهای شان به در هر کشوری که بخواهند آماده شود و به اساس داستان به هر زبانی که بخواهند آنها را فلم برداری کنند.

در فلم انکس ما به اساس شهروندی کسی به او تبعیض قائل نمیشویم, و ما به همه یکسان درآمد پرداخت میکنیم. ما به این اندیشه ایم که همه باید بشکل یکسانی از درآمد هایکه تارنمای ما فراهم میکند برخوردار باشند, بدون اینکه کدام تفاوت نسبت به کشور زندگی شان قائل شویم. استفاده از شبکه های آنلاین پرداخت و یا حساب های بانکی وابسته به کشورها چندان میسر و آسان نیست, بنابراین ما تصمیم گرفتیم که از سیستم پرداخت دیجیتالی و واحد ها پولی ایکه به اساس پول مجازی در دسترس است, استفاده کنیم.

فلمسازها هیچ مرزی را نمی شناسند. چرا باید درآمدها و توانایی شان محدود گردد؟

از روز نخست فوریه, فلم انکس به تمام کاربران خود پول مجازی خواهد پرداخت. این واحد پولی رسمی اجتماع فلم انکس که شامل 300000 کاربر از 245 کشور است میباشد. 

 

اگر عضو خانواده فلم انکس نیستید, بیش از این انتظار نکشید, خود را از اینجا ثبت کنیدو ببینید که سفیران ما چی میگویند

: به صفحه فلم انکس عضو شوید تا درونمایه های تازه را از دست ندهید.

 About the author

ahmadshafi

Ahmad Shafi Raouf was born in 1990 in Herat province of Afghanistan, graduated from high school in 2008. Then started BBA in 2009 in Ishraq university of Herat city, Afghanistan. He is studying now in seventh semester as a senior, and is planning to get his masters degree. He started…

Subscribe 0
160